دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 1-195 

شناسنامه علمی شماره

2. شناسنامه

صفحه 0-0


مقاله پژوهشی

4. تقویم دمای روزهنگام ایران

صفحه 1-14

مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان


14. تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش‌های زمین آمار (1995-2004)

صفحه 149-164

طاهر صفرراد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ قاسم عزیزی؛ رحیم علی عباسپور


15. روشی سریع برای تعیین فشار بالای ابر (FAST CTP) در تصاویر MODIS

صفحه 165-182

محمدرضا مباشری؛ منوچهر فرج زاده؛ نعمت الله کریمی