پذیرش مقاله جدید

با سلام و تحیات

احتراما به استحضار نویسندگان محترم می رساند که به منظور تسهیل در روندبررسی و  داوری مقالات  قبل از ارسال مقاله راهنمای زیر را به دقت مطالعه نموده و مقاله را دقیقا برمبنای آن تنظیم  و ارسال نمایید:

راهنمای تدوین و نحوه‌ی ارسال مقاله برای فصلنامه‌ی جغرافیا و توسعه

سایت اختصاصی این مجله به آدرس:http://gdij.usb.ac.ir می­باشد.

 

1- پذیرش مقاله صرفاً از طریق سایت فصلنامه (http://gdij.usb.ac.ir) امکان­پذیر است. برای ثبت نام در سایت فصلنامه‌ی جغرافیا وتوسعه ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمایید:

- به سایت http://gdij.usb.ac.ir وارد شوید. به سایت فصلنامه جغرافیا و توسعه خوش­آمدید

- روی گزینه‌ی (ورود به سامانه) کلیک کنید، سپس روی کلمه‌ی (ثبت نام در سامانه) کلیک کنید. صفحه‌ی ثبت نام ظاهر خواهد شد. پس از تکمیل صفحه‌ی ثبت نام روی گزینه‌ی ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید، آنگاه به E-mail خود مراجعه فرمایید و کد کاربری و رمز ورود خود را دریافت نمایید.

- این بار کد کاربری و رمز ورود خود را که ثبت شده، وارد کنید و از خدمات Online فصلنامه استفاده نمایید.

یادآوری: قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمه‌ی عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقالات خود می­توانید استفاده نمایید.

2- فصلنامه‌ی جغرافیا و توسعه به دلیل تخصصی بودن، فقط در موضوعات مرتبط با جغرافیاوتوسعه، توسعه شهری، توسعه روستایی، توسعه ناحیه‎ای و... پذیرای مقالات است.

3- مقاله‌ی ارسال شده برای این نشریه همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

4- زبان رسمی فصلنامه، فارسی است، امّا چکیده‌ی مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

5- مقاله علاوه بر چکیده‌ی فارسی (450 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، باید دارای کلید واژگان،‌ مقدمه، مواد و روش­ها، نتیجه­گیری، فهرست منابع و مآخذ و چکیده‌ی گسترده باشد.

6- مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

7- مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باهمکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً باید با امضای استاد مربوطه به فصلنامه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود. در عین حال نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در سایت ثبت شده باشد، در مقاله خواهد آمد و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.

1-7- تمام مقالات ارسالی در صورتیکه دانشجو یا غیر عضو هیأت علمی نیز جزو نویسندگان آن باشند می­بایست صرفاً توسط یکی از نویسندگان که عضو هیأت علمی است به مجله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود.

8- مقالات ارسالی به فصلنامه، در محیطWord  با قلم 2Nazanin نازک فونت 13 (برای چکیده‌ی انگلیسی با قلم Times New Roman 10) فاصله‌ی تقریبی میان سطور 1 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 5/2،‌ از پایین 5/2، از راست 5/2 و از چپ 5/2 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر 14، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت تیتر10، چکیده‌ی فارسی با فونت 2Nazanin سیاه 10، فهرست عنوان­های متن با فونت 2Nazanin سیاه 13، منابع و مآخذ با فونت 2Nazanin نازک 12 نگاشته شود.

9- مقاله در سه فایل جداگانه شامل؛ یک فایل، صفحه‌ی مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله به شرح بند10 این راهنما و Word شده، فایل دوم حاوی مقاله‌ی اصلی درمحیط Word بدون صفحه‌ی مشخصات نویسندگان،فایل سوم حاوی مقاله‌ی اصلیPDF شده بدون صفحه‌ی مشخصات نویسندگان باشد.

10- مقالات ارسال شده باید دارای بخش­های زیر باشد :

صفحه‌ی اوّل:

- رتبه‌ی علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی.

- نشانی کامل نویسنده‌ی عهده‎دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره‌ی تلفن، شماره‌ی دورنگار و نشانی پیام­‎نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه­های مقاله باید خودداری شود.

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه‌ی مقاله توسط مؤسسه‎ای تأمین شده باشد، باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه‌ی اوّل درج شود. بدیهی است صفحه‌ی اوّل باید به صورت PDF شده و در فایلی جداگانه به صورت Cover letter ارسال گردد.

صفحه‌ی دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده‌ی فارسی (حداکثر 300 کلمه)، کلید واژگان فارسی (حداکثر هفت واژه).

از صفحه‌ی سوم به بعد متن اصلی مقاله آورده شود، شامل: چکیده، مقدمه، مبانی نظری، معرفی محدوده‌ی مورد مطالعه، مواد و روش­ها در برگیرنده‌ی؛ یافته­های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته­ها و زیر قسمت­های آن، نتیجه­گیری، پیشنهادات، منابع و مآخذ.

 

- در انتهای مقاله، چکیده (Abstract) به انگلیسی، معادل فارسی آن آورده شود.

 

11- مآخذ در متن مقاله به روش APA شامل؛ داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه‌ی مورد استفاده آورده شود.

       مثال نحوه‌ی ارجاع در داخل متن: (توسّلی، 1386: 48)

 

12- معادل­های انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره‎گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

13-  روش ارائه‌ی منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

1- 13- نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار).عنوان کتاب. شماره‌ی جلد. نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر. نحوه‌ی درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.مثال برای کتاب: توسّلی، محمود (1386).اصول و روش­های طرّاحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران، جلد اوّل، چاپ چهارم، تهران.

2-13- مثال برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره صفحات مقاله (مثال: صص 31- 15).

14- منابع مورد استفاده نباید کمتر از 20 منبع باشد.

15- واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

16- در متن مقاله به شماره عکس­ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.

در تنظیم جداول، منحنی‎ها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

الف- اطلاعات جداول نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسی­های آماری، باید به یکی از روش­هایعلمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

د- شکل‎های هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‎گذاری می‎شوند. شکل‎ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عکس‎ها باید واضح باشند مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشد. ذکر مأخذ عکس­ها یا شکل‎هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‎اند، الزامی است، در عین حال جداول، نقشه­ها، نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده شود. بطور مثال (منبع: نویسندگان، 1393).

17- مقاله‎های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

18- مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده‌ی نویسنده‌ی عهده‎دار مکاتبات است.

19- مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‎شود.

20- حداکثر حجم مقالات، شامل جدول‎ها و منحنی­ها 20 صفحه A4باشد.

21- فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خودمحفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات  دریافتی معذوراست.

22- در صورت پذیرش نهایی مقاله، بخشی از هزینه­های داوری، چاپ، ارسال و مراسلات و غیره از نویسنده یا نویسندگان اخذ خواهد شد.

23- پس از چاپ مقاله، حداکثر 3 نسخه از فصلنامه حاوی مقاله‌ی نویسندگان به آنان اهدا خواهد شد.

24- اصل مقالات رد شده یا انصراف داده شده، پس از سه ماه از مجموعه‌ی آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

 

 

نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده‌ی ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه، دفتر فصلنامه جغرافیا و توسعه

صندوق پستی : 655-98135، تلفن و نمابر: 05431136790 ، پیام‎نگار : GD@usb.ac.ir