راهنمای نویسندگان

 

قابل توجه نویسندگان محترم 

 

فرمت مقالات ارسالی- حتما باید استفاده شود:

*** تکمیل فرم تعهدنامه و تعارض منافع مجله  و مشابهت یابی کل مقاله در زمان ارسال توسط تمام نویسندگان مقاله الزامی است. **

 فرمت اولیه مجله (برای ارسال به داوران)- عدم رعایت فرمت، در هیأت تحریریه مطرح نخواهد شد.

 این نشریه بعد از داوری و برای چاپ مقاله هزینه دریافت خواهد کرد. اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.

***************************************

بنا به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل

آکادمیک برای نویسنده مسئول مقالات الزامی گردید. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود

قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند. 

جهت دریافت کد ORCID به لینک ذیل مراجعه نمائید.

 https://orcid.org

**************

 

راهنمای تدوین و نحوۀ ارسال مقاله برای فصلنامۀ جغرافیا و توسعه

سایت اختصاصی این مجله به آدرس: httpgdij.usb.ac.ir :// می‌­باشد. 

1- پذیرش مقاله صرفاً از طریق سایت فصلنامه (http://gdij.usb.ac.ir) امکان­‌پذیر است. برای ثبت‌نام در سایت فصلنامۀ جغرافیا وتوسعه ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمایید:

- به سایت http://gdij.usb.ac.ir وارد شوید.  

- روی گزینۀ (ورود به سامانه) کلیک کنید، سپس روی کلمۀ (ثبت نام در سامانه) کلیک کنید. صفحۀ ثبت نام ظاهر خواهد شد. پس از تکمیل صفحۀ ثبت نام روی گزینۀ ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید، آنگاه به E-mail خود مراجعه فرمایید و کد کاربری و رمز ورود خود را دریافت نمایید.

- این بارکد کاربری و رمز ورود خود را که ثبت شده، وارد کنید و از خدمات Online فصلنامه استفاده نمایید.

یادآوری: قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمۀ عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقالات خود می­توانید استفاده نمایید.

2- نشریه جغرافیا و توسعه به دلیل تخصصی بودن، فقط در موضوعات مرتبط با جغرافیا و توسعه، توسعه شهری، توسعه روستایی، توسعه ناحیه‌‎ای و... پذیرای مقالات است.

3- مقالۀ ارسال شده برای این نشریه همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

4- زبان رسمی فصلنامه، فارسی است، امّا چکیدۀ مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

5- مقاله علاوه بر چکیدۀ فارسی (450 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، باید دارای کلید واژگان،‌ مقدمه، مواد و روش­ها، نتیجه‌­گیری، فهرست منابع و مآخذ و چکیدۀ گسترده باشد.

- چکیده گسترده باید دارای ساختار زیر باشد:

مقدمه، روش تحقیق، بحث و نتایج، نتیجه‌گیری، واژه‌های کلیدی، منابع

Extended Abstract: Introduction, Methods and Material, Results and Discussion, Conclusion, Keywords, Refrences. 

6- مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

7- مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می­‌شود، ضرورتاً باید با امضای استاد مربوطه به فصلنامه ارسال گردد. در غیر این صورت، در هیئت تحریریه قابل طرح نخواهد بود. در عین حال، نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در سایت ثبت شده باشد، در مقاله خواهد آمد و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.

1-7- تمام مقالات ارسالی در صورتی که دانشجو یا غیر عضو هیئت علمی نیز جزو نویسندگان آن باشند می­بایست صرفاً توسط یکی از نویسندگان که عضو هیئت علمی است به مجله ارسال گردد؛ در غیر این صورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود.

8- مقالات ارسالی به فصلنامه، در محیطWord  با قلم 2Nazanin نازک فونت 13 (برای چکیدۀ انگلیسی با قلم Times New Roman 10) فاصلۀ تقریبی میان سطور 1 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 5/2،‌ از پایین 5/2، از راست 5/2 و از چپ 5/2 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر 14، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت تیتر10، چکیدۀ فارسی با فونت 2Nazanin سیاه 10، فهرست عنوان­های متن با فونت 2Nazanin سیاه 13، منابع و مآخذ با فونت 2Nazanin نازک 12 نگاشته شود.

9- مقاله در سه فایل جداگانه شامل؛ یک فایل، صفحۀ مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله به شرح بند 10 این راهنما و Word شده، فایل دوم حاوی مقالۀ اصلی در محیط Word بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان،فایل سوم حاوی مقالۀ اصلیPDF شده بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان باشد.

10- مقالات ارسال شده باید دارای بخش­های زیر باشد :

صفحۀ اول:

- رتبۀ علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی.

- نشانی کامل نویسندۀ عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شمارۀ تلفن، شمارۀ دورنگار و نشانی رایانامه  (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‌­های مقاله باید خودداری شود.

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیۀ مقاله توسط مؤسسه‌‎ای تأمین شده باشد، باید نام مؤسسه در پاورقی صفحۀ اول درج شود. بدیهی است صفحۀ اول باید به صورت PDF شده و در فایلی جداگانه به صورت Cover letter ارسال گردد.

صفحۀ دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیدۀ فارسی (حداکثر 300 کلمه)، کلیدواژگان فارسی (حداکثر هفت واژه).

از صفحۀ سوم به بعد متن اصلی مقاله آورده شود، شامل: چکیده، مقدمه، مبانی نظری، معرفی محدودۀ مورد مطالعه، مواد و روش­ها در برگیرندۀ؛ یافته‌­های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته­ها و زیر قسمت‌­های آن، نتیجه­‌گیری، پیشنهادها، منابع و مآخذ. 

11- مآخذ در متن مقاله به روش APA شامل؛ داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحۀ مورد استفاده آورده شود.

       مثال نحوۀ ارجاع در داخل متن: (توسّلی، 1386: 48)

12- معادل­‌های انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره‎گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

13-  روش ارائۀ منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

13-  نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار).عنوان کتاب. شمارۀ جلد. نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر. نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.

2-13- مثال برای کتاب: توسّلی، محمود (1386). اصول و روش­های طرّاحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، جلد اوّل، چاپ چهارم، تهران.

3-13- مثال برای نشریه: امیراحمدی، ابوالقاسم و طیبه احمدی (1394). رفتار آبی رودخانه اوجان در شبکه ژئونرونتیک، فصلنامه جغرافیا و توسعه سال سیزدهم. شماره پیاپی 38. صفحات 74-63.

14- منابع مورد استفاده نباید کمتر از 20 منبع باشد.

15- واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

16- در متن مقاله به شماره عکس‌­ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.

در تنظیم جداول، منحنی‌ها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

الف- اطلاعات جداول نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسی­های آماری، باید به یکی از روش‌­های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

د- شکل‌های ‌هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها ‌باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عکس‌ها باید واضح باشند مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشد. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است، در عین حال جداول، نقشه‌­ها، نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده شود. به طور مثال (منبع: نویسندگان، 1393).

17- مقاله های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

18- مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ عهده‌دار مکاتبات است.

19- مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

20- حداکثر حجم مقالات، شامل جدول‎ها و منحنی‌­ها 20 صفحه A4 باشد.

21- فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات  دریافتی معذوراست.

22- مجله جغرافیا و توسعه برای بررسی اولیه هیچ‌گونه وجهی دریافت نخواهد کرد و طبق ماده 12 آیین نامه اداره نشریات و مجلات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 6.500.000 ریال (ششصد و پنجاه هزار تومان) بابت تأمین هزینه داوری و بخشی از هزینه‌های چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به حساب

شماره حساب 4001073603018951 شناسه واریز 301073663119000207070202001014 شماره شبا حساب 440100004001073603018951IR

 نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجله جغرافیا و توسعه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز وجه مقاله چاپ نشده و به منزله انصراف از چاپ مقاله می‌باشد.

23- اصل مقالات رد شده یا انصراف داده شده، پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و نشریه هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. 

بسمه تعالی

نظر به محدودیت‌های دانشگاه در چاپ کاغذی مجلات، علاقه‌مندان به استفاده از داده‌ها و رهیافت‌های علمی حاصل از مقالات چاپ شده در این مجله، می‌توانند از فایل الکترونیکی مجله که به صورت رایگان در وبگاه مجله به آدرس:  gdij.usb.ac.ir قرار گرفته است، استفاده نمایند.

 

 

نکته مهم: ضروری است که شناسه DOI  و آدرس اینترنتی کلیه منابع و مأخذ استفاده شده جلوی هر منبع در فهرست منابع و مأخذ ارائه شود. در غیر این صورت، مقاله عودت داده خواهد شد. 

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

 نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکدۀ ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه، دفتر فصلنامه جغرافیا و توسعه. صندوق پستی : 655-98135، تلفن و نمابر: 05431136790 ، پیام‌‎نگار : GD@usb.ac.ir