اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1010
تعداد پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش 610

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 37
تعداد مشاهده مقاله 3055
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2240
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 49 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 537 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 3 %