اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1211
تعداد پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش 728

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 107
تعداد مشاهده مقاله 40943
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28717
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 148 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 510 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 41 روز
درصد پذیرش 6 %