بررسی میزان گسترش تپه‌های ماسه‌ای شرق جاسک در بازه‌ی زمانی (1383 - 1369) با استفاده از GISو RS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

منطقه‌ی مورد مطالعه در شرق جاسک واقع شده و از واحدهای رسوبی محیط بیابانی، رودخانه‌ای، ساحلی و دریایی کم عمق تشکیل شده است و مهم‌ترین اثر متقابل این عوامل تشکیل تپه‌های ماسه‌ای است. تپه‌های منطقه‌ی مورد مطالعه دارای ماهیت تغییرپذیر بوده و شاهد تحولات زیادی شامل تشکیل تپه‌های جدید، فرسایش و حمل رسوبات می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی میزان گسترش محدوده تپه‌های ساحلی در محدوده‌ی مطالعاتی بوده است. همچنین در این تحقیق علاوه بر عکس‌های هوایی سال‌های 70- 1369 و تصاویر ماهواره‌ای IRSهندی 2003 منطقه ساحلی شرق جاسک، از اطلاعات پایه، پیمایش میدانی و روش‌های RS وG.I.S استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مساحت تپه‌های ماسه‌ای در محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه افزایشی معادل 10.169کیلومتر مربع داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Spread Amount Sand Dunes at the East of Jask in the Time Interval of (1990 to 2004) by GIS & RS

نویسندگان [English]

  • abdoalah seif
  • mohamadhosein ramesht
چکیده [English]

The study area is located at the east of Jask and is composed of sedimentary, desert environment, river, coastal and shallow marine units. The most important interactive effect of such factors is the formation of sand dunes. The sand dune of the study area has a changing nature and has experienced a great deal of changes including the formation of new sand dunes, erosion and carrying sediments.
  The aim of this study is to investigate the extent of spreading the coastal sand dunes in the study area. Also in this research, in addition to the aerial photos of 1990-1991 and IRS Hindi 2003 satellite images of Jask east coastal area, the basic data, field surveying data and RS and GIS methods were used. The results show that the area of sandy dunes at the under study time limit has had an increase of 10.169 km 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oman coastal areas
  • Sand dunes
  • GIS method
  • RS method