دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 1-244 
8. چرایی تحقق‌پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی

صفحه 111-132

فاطمه عسکری‌بزایه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتح‌الله‌ طالقانی


14. تحلیل روند سامانه‌‌های بندالی نیمکرۀ شمالی

صفحه 233-244

فاطمه عابدی؛ داریوش رحیمی؛ ابوالفضل مسعودیان