دوره و شماره: دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 1-261 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده‌ی شهر مرزی زاهدان

صفحه 1-18

مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم‌‌زاده؛ مصطفی ایستگلدی


11. واکاوی روابط فضایی بارش‌های فرین غرب ایران

صفحه 169-184

غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی


14. معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش‌بینی حساسیت زمین‌لغزش‌های سطحی اطراف شهر بیجار

صفحه 225-246

عطااله شیرزادی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب‌ نژاد روشن‌بها؛ عطااله کاویان؛ کامران چپی