دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 1-216 
9. شبیه‌سازی تغییرات اقلیمی آینده در منطقه‌ی جاسک و تأثیر آن بر جنگل‌های حرّا

صفحه 87-104

هانا اعتمادی؛ محمد شریفی‌کیا؛ سیده‌زهرا صمدی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ افشین دانه‌کار


11. بررسی و تحلیل خوشه‌های آستانه بارش‌های شدید ایران

صفحه 131-146

مهدی دوستکامیان؛ دکتر سیدحسین میرموسوی