دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، مهر 1385، صفحه 0-210 
بهره‌وری صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 19-42

10.22111/gdij.2006.3784

علی حاجی نژاد؛ علی عسگری؛ حسین اصغرپور؛ پرویز محمدزاده


تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان

صفحه 131-156

10.22111/gdij.2006.3789

علی زنگی آبادی؛ جمال محمدی؛ دیبا زیرک باش


مکان‌گزینی اراضی مستعد کشت بادام در استان آذربایجان شرقی

صفحه 193-204

10.22111/gdij.2006.3792

حجت اله یزدان پناه؛ غلامعلی کمالی؛ زهرا حجازی‌زاده؛ پرویز ضیاییان