تحلیل فعالیت‌های نئوتکتونیکی در دامنه‌های جنوبی ارتفاعات آلاداغ در شمال شرقی ایران


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Neotectonics Activities in South Slopes of Aladagh Heights in North-East of Iran

نویسندگان [English]

  • masomeh Rajabi
  • shahram Roustaei
  • golamreza Maghami - Moghim

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aladagh
  • Heights
  • Mountain Front
  • Fault Crag
  • Neotectonics
  • Longitudinal Profile
  • Reference Profile