مکان‌گزینی اراضی مستعد کشت بادام در استان آذربایجان شرقی


عنوان مقاله [English]

Determination of Climatic Potential of East Azerbayjan Province for Rainfed Almond Using GIS

نویسندگان [English]

  • hojat alah Yazdanpanah
  • golamali Kamali
  • zahra Hejazi-Zadeh
  • parviz Ziaeian

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agro-Climate
  • GIS
  • Almond