نقش ادراک محیطی در توسعه‌نیافتگی روستایی مورد : شهرستان فومن


عنوان مقاله [English]

The Role of Invironmental Perception on Rural Underdevelopment Case: Fouman Township

نویسنده [English]

  • hasan Afrakhteh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fouman township
  • Environmental perceptions
  • Rural underdevelopment