دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 1-271 

مقاله پژوهشی

3. راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تهران

صفحه 1-24

عیسی ابراهیم‌زاده؛ محمد اسکندری‌ثانی؛ صغری رمضان‌پور