مدل‌سازی پیامد‌های توسعه‌ی باغ‌شهر‌ها با استفاده از نظریه‌ی مبنایی مورد مطالعه: شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موضوع باغ‌شهر از ابتدای پیدایش تاکنون همواره با نظرات موافق و مخالف بسیاری روبرو بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل پیامد­های توسعه‌ی باغ‌شهر­ها و ارائه‌ی راهکار­هایی برای بهبود این طرح صورت گرفت. در این پژوهش از روش تحقیق نظریه مبنایی یا داده­بنیان استفاده شد که در آن گرد­آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با نمونه­ای 32نفره از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان زنجان صورت گرفت. با تحلیل محتوای متن مصاحبه­ها تعداد 101 گزاره‌ی مفهومی در ارتباط با موضوع توسعه‌ی باغ‌شهر­ها استخراج شد. مفاهیم طیّ سلسله مراتب کد­گذاری در نظریه‌ی مبنایی در قالب 23گزاره‌ی  مقوله­ای و سه دسته موضوعی شامل پیامد­های مفید، پیامد­های منفی و راهبرد­های بهبود گروه­بندی شدند که هر یک جنبه‌ای از موضوع توسعه‌ی باغ‌شهر­ها را بیان می­کنند. نتایج نشان داد پیامد­های مفید ناشی از توسعه‌ی باغ‌شهر­ها بیشتر متوجه صاحبان باغ‌شهر­ها است در حالیکه پیامد­های منفی این طرح کل افراد جامعه را در بر می­گیرد. بر اساس نتایج تحقیق، راهبرد­های بهبود پروژه‌ی باغ‌شهر­ها در زنجان در هفت دسته شامل محوریت بحران آب در صدور مجوز و نحوه‌ی بهره­برداری، اعمال دقیق مدیریت پیشگیری از احداث و توسعه‌ی غیر­اصولی، اقدامات نظارت­-­ علمی قبل از احداث، کاهش تقاضای شهروندان برای احداث باغ‌شهر­ها، ترویج تولید­محوری در کنار تفریح، استفاده از توانمندی‌های فارغ­التحصیلان کشاورزی و تلفیق آموزش و گردشگری در مدیریت باغ‌شهر­ها طبقه­بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Consequences of Garden Cities Development by Using Grounded Theory (Case study: Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • Jafar Yaghoubi
  • Kolsom Hamidi
چکیده [English]

The subject of garden city from the  beginning of its emergence up to now   has been faced with a great deal of  agree and disagree ideas. The purpose of this study was to analyze the consequences of the garden cities and solutions to improve this project in Zanjan. Grounded theory methodology was used in this study. Information in this study were collected by using semi-structured interviews with a sample of 32 members of academic staff in University of Zanjan and experts of Agricultural Jihad Organization of Zanjan. Content analysis of interviews showed, 101 phrases in connection with the development of garden cities were extracted.
List of these phrases regard to concept affinity and hierarchy coding in grounded theory grouped in 23 concepts and three categories as follows: positive consequences, negative consequences, and strategies for improvement that each one shows an aspect of development of the city gardens' subject. The results showed that positive consequences of garden cities’ development often  affect on the owners of Garden cities, while the negative consequences of the project will cover the entire of the community. Based on the results, strategies to improve garden city projects in Zanjan were classified in seven categories including: Focus on the water crisis in the licensing and using method, implying accurate management  to prevent the illegal establishment and development, scientific supervision before permission to create a garden city, Citizens demand reduction for garden cities, promotion of production based along with recreation, using capabilities of agricultural graduates and integration of tourism and training in management of garden cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden city
  • sustainable development
  • Agriculture
  • Environment