تبیین عوامل مؤثر در بحران‏ زایی و مدیریت مرزهای ایران و پاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مرزهای بین‏المللی به عنوان خطوطی که موجودیّت‏های سیاسی را از یکدیگر جدا می‏کند دارای اهمیت ویژه‏ای هستند و کشورها تلاش زیادی را برای کنترل آنها انجام می‏دهند.اما تهدیدهایی که از سوی مرز متوجه کشورها می‏شود تنها با کنترل امنیتی و انتظامی خط مرزی رفع نمی‏گردد و در اینجاست که مدیریت مرزها اهمیت پیدا می‏کند. مدیریت مرزها شامل فعالیّت‏های سیاسی، اقتصادی، عمرانی نیز می‏شود و علاوه بر خط مرزی، مناطق مرزی را نیز در بر می‏گیرد.
ایران در شمار کشورهایی است که دارای بیشترین همسایه است و عوامل متعدد داخلی و نابسامانی سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه مشکلات زیادی را در راستای کنترل و مدیریت مرزها ایجاد کرده است. به‏ گونه‏ای که می‏توان برخی از مرزهای ایران را بحران‏زا نامید. این موضوع در مرزهای شرقی و به ویژه مرزهای ایران و پاکستان نمود بیشتری یافته است به گونه‏ای که به رغم تلاش‏های انجام شده توسط نهادهای ذیربط، در زمینه‏ی مدیریت مرزها اقدامات مطلوبی صورت نپذیرفته است.
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عوامل مؤثر در بحران‏زایی و همچنین مدیریت مرزهای ایران و پاکستان می‏پردازیم. هدف نگارندگان پاسخگویی به این پرسش است که: عوامل مؤثر در بحران‏زایی مرزهای ایران و پاکستان کدامند؟ و ایران برای مدیریت مرزهای خود با پاکستان با چه چالش‏هایی روبرو است؟
نتایج بررسی نشان داد که ویژگی‌های مرز از جمله تاریخچه مرز، نحوه‌ی شکل‏گیری و نوع مرز به همراه توان مدیریتی کشور در عرصه امنیتی و انتظامی و ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی مناطق مرزی و همکاری‏های کشور همسایه از عوامل مؤثر در بحران‏زایی و همچنین مدیریت مرزهای ایران و پاکستان است. ضعف اقتصاد محلی، ضعف فرهنگی در مناطق مرزی، ناهمگونی با فرهنگ غالب کشور، نفوذ بنیادگرایی و تروریسم و نابسامانی اقتصادی و سیاسی همسایگان نیز مهم‏ترین چالش‏های ایران برای مدیریت بهینه‏ی مرزهای خود با پاکستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Effective Factors on Crisis- Creation and Management of Iran and Pakistan Borders

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahi fard
  • Mahdi Mirzadeh kouhshahi
چکیده [English]

International borders as lines which separate political entities from each other have a recognized importance and countries make  a great effort to control them. But the threats at the borders of the  countries are not removed only through the  security and  army forces at the borders, and here the borders’ management will become so important. Borders’ management includes the political, economical and civil activities and in addition to border line, covers the border regions.
Iran is among the countries which has the highest number of neighbors and numerous local factors and economical and political disorders in neighboring countries has caused a great deal of problems  for control and management of the borders. So that some borders of Iran can be called crisis pints. This issue is more happened in eastern borders especially at Iran and Pakistan borders. So that despite the efforts made by the relevant foundations in respect of the borders’ management, no desirable and appropriate actions are made.
In the current research, we study the effective factors on crisis and also management of Iran and Pakistan borders by using descriptive – analytical method. The objective of authors of  this paper is to answer this question that what are the effective factors on crisis at Iran and Pakistan borders? And which challenges Iran is faced with for management of its borders with Pakistan?
Results shows that border specifications including its History, method of formation and type of border in addition to the state management capability in Security field and cultural-economical specifications of the  border regions and cooperation of neighboring countries are effective factors in crisis and management of Iran and Pakistan borders. Weakness of local economy and culture weakness in border regions and non-conformity with dominant culture of the country, penetration of fundamentalism, terrorism in addition to bad conditions of economical and political features of neighbors are the most important challenges of Iran for optimal management of its border with Pakistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Border management
  • Crisis creating
  • Border region
  • Iran
  • Pakistan
  • Baluchistan