نماسازی پویای عرصه‌های طبیعی در بستر وب مورد: بلوک 130- پی بشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدیریت، بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی، نیازمند داده‌های دقیق و به هنگام می‌باشد. نماسازی سه بعدی پوشش گیاهی آنگاه که در بستر وب پیاده‌سازی شود، به شکلی که قابلیت نمایش و حرکت پویا در محیط مجازی داشته باشد، دسترسی کارشناسان مربوطه، به محیط شبیه‌سازی شده جنگلی را تسهیل می‌نماید.
منطقه‌ی مورد مطالعه بخشی از ناحیه‌ی رویشی خلیجی- عمانی در استان محروم سیستان و بلوچستان می‌باشد. با توجه به پراکندگی زیاد پوشش گیاهی منطقه و دقت مورد نیاز، استفاده از عکس‌های هوایی ابزار مناسبی در تهیه‌ی پایگاه داده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی محسوب می‌شود. در تحقیق حاضر، پایگاه داده مکانی و توصیفی شامل اطلاعات درجه تراکم، نوع پوشش گیاهی و مساحت، و مدل‌های سه بُعدی گونه‌های جنگلی به منظور نماسازی در محیط  GoogleEarthبه کار برده شد.
نتایج نهایی حاکی از آن است که نماسازی سه بُعدی داده‌های استخراج شده از عکس‌های هوایی با دقت بالا و قابل پیاده‌سازی در محیطGoogle Earth می‌باشد و انطباق مرز توده‌های جنگلی در عکس‌های هوایی با مرز آن‌ها در بستر Google Earthاز صحت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. علاوه بر آن به اشتراک‌گذاری داده‌های منابع طبیعی در بستر وب، روند مدیریت و تصمیم‌گیری کارشناسان را کارآمدتر و با سرعت بالاتر میسر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Visualization of Natural Area in Web Platform Case: Block 130 Pibeshk

نویسندگان [English]

  • aliakbar rasooli
  • seidali alavei
  • seidbabak mirgafarei
  • fareiba karbalaei
چکیده [English]

Management, utilization and protection of natural resources require accurate and timely data. 3D visualization of vegetation cover where  implemented in web bed, in way to be displayed and have a dynamic movement  in virtual environment, facilitates the  access of relevant experts to the  simulated forest environment. The study area is a vegetative part of tropical  area of Oman Sea in deprived province of  Sistan and Baluchistan. Due to the high dispersion of vegetation and the required precision, using aerial photos is considered as a useful tool for preparing the database in GIS environment.
In the present study, the spatial and descriptive database including the information of degree of density, type  of vegetation cover and area and three - dimensional models of forest species were used to visualize in Google Earth environment. The final results indicate that three-dimensional visualization of the data extracted from aerial photos had a high precision and can be implemented in Google Earth environment and the conformity of forest boundaries in aerial photos with their boundaries in Google Earth has a significant accuracy. In addition, sharing of natural resources data in the context of web will enhance and makes efficient  the process of management and decision-making of the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visualization
  • Aerial photos
  • GIS
  • Google earth
  • Sistan and Baluchistan province.