بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه¬ریزی و مدیریت محیط زیست

3 دانشجوی دکتری اقلیم¬شناسی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد اقلیم¬شناسی

چکیده

      شهرنشینی و توسعه­ی شهرها به­همراه افزایش شتابان جمعیّت و توسعه­ی فعالیت­های صنعتی با مصرف بی­رویه سوخت­های فسیلی، آلودگی­ها را بشدت افزایش داده است که عواقب آن در کوتاه­مدت بروز     بیماری­های مختلف و در بلندمدت موجب تشدید برخی نوسانات اقلیمی و تأثیرات زیست­محیطی آن، از جمله تغییر دوره­های زمانی مطلوب از نظر اقلیم آسایش است. در این پژوهش با استفاده از داده­های آب و هوایی 50 ساله (2006-1957) دما و رطوبت نسبی ایستگاه یزد و نیز بهره­گیری از مدل اقلیم آسایش اوانز، ماههای مطلوب برای آسایش فیزیولوژی انسان در 5 دوره­ی ده ساله تعیین و روند خطی این تغییرات برای ده سال بعد که مقارن با سال 2016 می­باشد، پیش­بینی گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که روند دمایی در ایستگاه یزد در حال افزایش بوده و اکثر ماهها روند گرمایش دارند، بطوری­که انتظار می­رود در آینده­ی نزدیک، ماههای سرد شرایط مساعدتری جهت آسایش و راحتی فیزیولوژی برای انسان داشته باشند و متقابلاً در ماههای گرم تنش گرما، ازدیاد مشخصی یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Role and Effect of Climate Changes on the Climate Comfort of Yazd City by the use of EVANZ Modle

نویسندگان [English]

  • Dr. F. Khosh Akhlagh Dr. F. Khosh Akhlagh 1
  • Dr. F. Khosh Akhlagh Dr. F. Khosh Akhlagh 2
  • Gh. R. Roshan Gh. R. Roshan 3
  • E. Gharibi E. Gharibi 4
چکیده [English]

Urbanism and urban development along with rapid population increasing and development of industrial activities with uncontrolled use of fossil fuels have severely increased the pollutions which in short term, its effects is clear on different deceases and in long term speeds up some climatic changes and its environmental impacts, including change of desirable time periods from comfortable climate point of view. In this study, by the use of 50 year climate data (1957-2006) and relative humidity of Yazd station and also using EVANZ comfortable climate model, the favorable months for human physiology comfort in 5 periods of 10 years were determined and linear trend of these changes for the next 10 years which would be year 2016, has been predicted.
The results of this study show that the warming tread in Yazd station is increasing and most of the months have a warming trend. So that it is expected in the near future, that cold months will have more comfortable situations for physiological welfare and comfortable of human and mutually in the warm months, heat tension will have a determined increase.
    

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Comfortable climate
  • Yazd City
  • EVANZ