برآورد ارزش اکوتوریستی با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط مطالعه موردی : غار سهولان مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.565

چکیده

    غار سهولان به عنوان یکی از جاذبه­های اکوتوریستی و ژئوتوریستی مهاباد، از مناطق مهم گردشگری کشور می­باشد. لذا مطالعه­ی ارزش اکوتوریستی آن می­تواند در پیش­بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه­ی گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی غار سهولان با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش­­­­نامه و مصاحبه­ی حضوری با 160 بازدیدکننده از منطقه­ی مذکور جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد که 4/88 درصد بازدید­کنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از غار مذکور می­باشند. همچنین متغیرهای تحصیلات، جذابیت غار سهولان، درآمد و قیمت پیشنهادی اثر معنی­داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارد ولی متغیّرهای سن، جنسیت و اندازه خانوار از لحاظ آماری معنی­دار نبوده ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده­اند میانگین تمایل به پرداخت افراد 4235 ریال و ارزش اکوتوریستی سالانه غار سهولان حدود 847000000 ریال برآورد گردید. لذا با توجه به اهمیت بالای غار سهولان مهاباد از نظر بازدیدکنندگان، می­طلبد که برنامه­ریزان و مسؤولان برای توسعه­ی گردشگری و افزایش تعداد بازدیدکنندگان و توریست­ها و بالا بردن رفاه بازدیدکنندگان به این منطقه توجه بیشتری داشته باشند.

عنوان مقاله [English]

برآورد ارزش اکوتوریستی با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط مطالعه موردی : غار سهولان مهاباد