نـواحی اقلیمـی ایــران


عنوان مقاله [English]

Climatic Regions of Iran

نویسنده [English]

  • seid abolfazl Masoodian
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 02 اردیبهشت 1397