عوامل بالقوه‌ی آلایندگی منابع آب کارست در حوضه کارده (شمال شهرستان مشهد) « ضرورت مدیریت و حفاظت منابع آب کارست »


عنوان مقاله [English]

The Potential Factors of Karst Water Sources Pollution in Karde Basin (Koppet Dag Zone) “Mangement and Prtotection of Karst Water Sources”

نویسندگان [English]

  • abolfazl Eshqi
  • mohamadreza servati