توجه به باد در ساخت کالبد فیزیکی شهر زابل


عنوان مقاله [English]

Considering the Wind in Physical Shape of the City of Zabol

نویسنده [English]

  • mohamad Salighe