پدیده های ژئومورفولوژیکی گسل تبریز


عنوان مقاله [English]

The Tabriz Fault’s Geomorphological Phenomena

نویسندگان [English]

  • mohsen Pourkermani
  • hamid sedeig