تغییرات زمانی- مکانی بارش ایران زمین طی دهه‌های اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به دلیل اهمیت تغییرات زمانی مکانی بارش این موضوع با استفاده از روش­های مختلف و دیدگاه­های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از روش­های مورد استفاده متکی بر تکنیک­های زمین آماری و آمار کلاسیک است. نتیجه­ی این قبیل مطالعات تهیه نقشه­های هم ارزش از بارندگی و مشخصات آن می­باشد.
در این تحقیق با استفاده از تکنیک­های زمین آمار و آمار کلاسیک و بر پایه­ی تکنیک­های ترسیمی طی دوره­ی آماری 2003-1961 و بر اساس داده­های 152 ایستگاه سینوپتیک و 170 ایستگاه کلیماتولوژی و مجموعاً 92940 داده ماهانه ، تغییرات زمانی بارش برای 8012 سلول در محدوده­ی ایران زمین مورد تحلیل قرار گرفت.
در راستای این پژوهش ضمن تهیه­ی نقشه­ی همباران کشور بر اساس روش کریگینگ نواحی که طی دوره آماری مورد بررسی، متحمل تغییر قرار گرفته­اند، مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان می­دهد که حدود 4/51 درصد از مساحت کشور در معرض تغییرات بارش قرار گرفته­اند. این تغییرات عمدتاً در نواحی کوهستانی و نیز نیمه غربی کشور رخداد بیشتری داشته­اند. عموماً نواحی با بارندگی بیشتر متحمل تغییر بیشتری نیز بوده­اند. میزان تغییرات به ازای هرسال از 6/29 میلی­متر در کوهرنگ تا 7/15- میلی­متر در سراب بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatio – Temporal Changes of Iran Inland Precipitation during Recent Decades

نویسنده [English]

  • hosein Asakereh
چکیده [English]

Due to importance of precipitation spatio-temporal changes have been done many study approach. Some of these approaches are relay on complex geostatistics and classical statistic technique. The result of these kind is isohyets map and their characters.
Based on monthly data of 152 synoptic and 170 climatologic stations during 1961 to 2003 spatio-temporal changes of Iran precipitation on 8012 pixel was analyzed by mixed methods of geostatistical and classical approaches.
According to the Kriging method, the isohyets map of Iran inland and the map of changes created as the value of changes. About 51.4% of the country area suffered from the changes especially in the mountain regions.
The rate of changes is 29.6 to -15.7 mm per year that happened in Koohrang and Ardabil-Khalkhal region respectively.
The relationships analysis shows the changes happened in the mountain and the western part of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation Change
  • Kriging Method
  • Trend Correlation