تحلیل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهای پیرامونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شهر جدید گلبهار در شمال غربی شهر مشهد احداث شده و از سال 1374 به جذب جمعیت پرداخته است. با احداث این شهر، روستاهای اطراف شهر جدید گلبهار به جای ارتباط با شهرهای دیگر منطقه مانند مشهد و چناران به تعامل با شهر جدید پرداخته و حتی در برخی از زمینه‌ها به شدت به گلبهار وابسته شده‌اند.
در این تحقیق چند کارکرد شهر جدید در روستاهای پیرامون بررسی شده است که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه­ی کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری شده است. براساس مطالعات انجام شده، گلبهار علاوه بر جذب جمعیت سرریز مشهد هر چند به صورت ناقص، اثرات مختلفی در روستاهای اطراف داشته که این تأثیر به شکل‌گیری حوزه­ی جذب و نفوذ روستایی انجامید. از آنجا که برخی از این اثرات بدون برنامه و به صورت ناخواسته بوده، ضروری است در مطالعات طرح جامع و تفصیلی به حوزه­ی روستایی پیرامون شهرهای جدید توجه جدی شده و فرضیه‌های موجود در روابط سنتی شهر و روستا و تبدیل این روابط به رابطه­ی‌ شهرهای جدید و روستاهای اطراف مورد بررسی و ارزیابی مجدد با توجه به شرایط موجود قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction of Relationship Between Golbahar New City and Surrounding Villages Case Study: Golbahar New City

نویسندگان [English]

  • mojtaba Ghadiri Maَasoum
  • masoud Mahdavi
  • s.hasan Motiee. Langrodi
  • vahid Riahi
چکیده [English]

New city Golbahar has constructed in the northwest of Mashhad and attracted population from 1995. By formation of this city the villages of this area, instead of relating to the other cities as Mashhad and Chenaran, have interacted and affiliated to this city in many fields. In this research, required data has been gathered by library study, interviews and questionnaires. According to studies, Golbahar, in addition to attract excess people of Mashhad has had various impacts on villages of this area which these impacts lead to establishment of rural attraction and influencing area. Since many of these impacts were uninvited, it is necessary to take into consideration the studies of comprehensive and detailed plan, available hypothesis about traditional relationships between city and villages and the transformations of these relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globahar
  • New City
  • Mashhad
  • Surrounding Villages
  • City-Village Relationships