بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به  بررسی میزان مطابقت عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت کلانشهر تهران و کرج با اهداف اولیه­ی پیش­بینی شده برای این شهر می­پردازد. در این راستا سکونتگاه قبلی، اهم دلایل مهاجرت، میزان رضایت و قصد و تمایل ماندگاری خانوارهای ساکن در شهر جدید هشتگرد مورد بررسی قرار گرفته است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که هر چند شهر جدید هشتگرد از نظر زمانی از برنامه­های پیش­بینی شده برای آن عقب است اما نقش و عملکرد پیش­بینی شده برای آن در جذب سرریز جمعیت کلانشهر تهران و کرج و تأمین مسکن، هر چند با روندی کند بطور نسبی در حال تحقق است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey about Hashtgerd New City Operation in Surplus Population Attraction

نویسندگان [English]

  • E. Zebar-Dast
  • lalla Jahan-Shahlou
چکیده [English]

This Article surveys the correspondence between Hashtgerd new city operation in surplus population of Tehran metropolis and Karaj with foregone primary aims. Thus, the past habitation main reasons of migration, approval rate and tendency for survival in Hashtgerd new city by households resident have been studied.
The researches of this survey show although Hashtgerd new city lags behind foregone programs but its role and predicted operation in surplus population attraction of Tehran metropolis and Karaj and rooms provision with low trend becoming accomplishment

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Cities Operation
  • Surplus Population
  • Hashtgerd
  • New City
  • migration