نقش گسل کرند در تحول شکل چین¬ها در شمال غرب زاگرس مورد: ناودیس ریجاب دکتر محمود علائی¬طالقانی ، دکتر زهرا رحیم¬زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2014.250

چکیده

گسل کرند به طول 45 کیلومتر و با ساز و کار رو رانده از مهمترین ساختارهای  ریخت زمین ساختی بخش شمال غرب زاگرس چین خورده در اطراف سر پل ذهاب است. قرار گرفتن شماری از زمین­لرزه­های سده بیستم در امتداد این گسل نشان­دهنده­ی فعال بودن آن در حال حاضر است.
مهمترین کارکرد گسل کرند جابجایی لایه­های آهکی- دولومیتی زاگرس در محدوده­ی ناودیس ریجاب از شمال شرق به جنوب غرب، کج کردن ساختمان ناودیس ریجاب به طرف جنوب غرب و وقوع گسیختگی در کمر یال جنوب غربی ناودیس ریجاب بوده است. وقوع گسیختگی طیّ فرایند تنش خمشی صورت گرفته و در نتیجه متعاقب آن قطعات حاصل از شکستگی دچار جابجایی چرخشی نیز      شده­اند. این رویداد باعث شکل­گیری یک­سری گسل­های طولی و عرضی شده است که ساختمان آهکی- دولومیتی ناودیس ریجاب را در جهات مختلف بریده­اند.
نتایج حاصل از بررسی این تحقیق که به دو روش تطبیقی و میدانی یعنی با تطبیق و تفسیر نقشه­های توپوگرافی با هیدروگرافی و خط­واره­ها، ترسیم و تفسیر مقاطع زمین­شناسی، تفسیر عکس­های هوایی و ماهواره­ای و همچنین مشاهدات محلی صورت گرفته است، نشان داده است که تحول ناودیس ریجاب در این سامانه­ی گسلی نه تنها موجب ارتفاع­یافتگی آن به شکل یک قلعه طبیعی شده است بلکه زمینه­ساز شکل­گیری تقریباً تمام عوارض دیدنی آن مانند تندآب­ها، آبشارها، تنگ­ها و دره­های عمیق نیز بوده است. ناودیس ریجاب به خاطر داشتن این مناظر به­صورت یک کانون مهم گردشگری در استان کرمانشاه درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Kerend Fault on Evolution of Folds in North Western Part of Zagros Case study: Rijab Syncline Dr. Mahmood Alaee Talegani Assistant Professor of Geomorphology University of Razi Dr. Zahra Rahimzadeh Assistant Professor of Natural Geography

چکیده [English]

Kerned fault with 45 km length and over thrust feature is one of the most important morphological structures of the North West part of folded Zagros around Sare- Pole- Zahab Occurrence a number of 20th centaury earthquakes along this fault indicates that this fault is active now.
The most important work of Kerend fault is the displacement of calcareous-dolomite layers of Zagros around Rijab syncline area from north east toward south west, inclination of  Rijab syncline structure toward south west and occurrence of diffraction at the south west wing of Rijab syncline from its middle. Diffraction has occurred within tension-bending process and consequently the fragments due to breakage have been moved rotary.  The result of this event was formation of a series of longitudinal and transversal faults which cut calcareous-dolomite layers of Rijab in different directions.
Results of this investigation which is plotted by the two comparative- analytic and field research method , means by comparing and interpreting of topographic maps with hydrographic and linear , and surveying  the geology profiles, interpretation of aerial photos and also local observations showed that evolution of Rijab syncline  in this fault system not only has caused it to be raised as a natural castle , but also has created the situation of forming almost it’s all visual features including torrents, falls, gorge and deep valleys. Rijab syncline for having such landscapes has changed in to an important centre of tourism in Kermanshah province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rijab
  • Raised syncline
  • Tectonic
  • Natural castle
  • Zagros
  • Kerend fault