تحلیل شاخص¬های توسعه و سطح‌بندی دهستان¬های استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در کشورهای جهان سوم وجود انواع دوگانگی­های نامطلوب نظیر؛ دوگانگی منطقه­ای به دلایل متعددی در مسیر توسعه‌یافتگی آنها مشکلاتی ایجاد می‌کند. این نابرابری در مناطق روستایی وضعیت حادتری دارد. به همین خاطر نخستین قدم در برنامه‌ریزی، خصوصاً در برنامه‌ریزی توسعه‌ی روستایی شناخت صحیح از وضعیت فعلی مناطق روستایی است. این پژوهش با علم به این موضوع و در راستای برنامه‌ریزی توسعه‌ی روستایی در استان یزد انجام گردیده است.
نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای بوده و اطلاعات لازم به وسیله مطالعات اسنادی جمع‌آوری شده‌اند و با استفاده از روش تحلیل عاملی، وضعیت 51 دهستان استان یزد بر اساس شاخص‌های زیربنایی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی، اقتصادی و جمعیّتی مطالعه شده است. تعداد 39 متغیّر که در پنج عامل خلاصه شده‌اند و سپس سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی تعیین گردیده است و در آخر با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه‌ی مورد نیاز برای تحلیل این سطوح در دهستان­های مورد مطالعه تهیه گردیده است.
جامعه‌ی آماری این تحقیق را مناطق روستایی استان یزد بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی سال 1385 تشکیل می‌دهد. بر اساس نتایج این تحقیق دهستان‌های استان یزد از لحاظ سطح توسعه‌یافتگی از تعادل متناسبی برخوردار نیستند به‌طوری‌که 4/80 درصد دهستان‌ها در گروهای 6، 7، 8 و 9، و فقط 6/19 درصد دهستان­ها در 5 گروه اول قرار دارند. در بین این دهستان‌ها، دهستان‌های شیرکوه، میانکوه و فجر دارای بیشترین سطح توسعه‌یافتگی هستند که در گروه یک قرار دارند و دهستان‌های دستگردان، فراغه، مهرآباد، بهادران، اسفندار و چلگه دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی هستند و در گروه 9 جای می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysise of Development Indexes and Classification of Rural District in Yazd Province Safar Ghaedrahmati Assistant Professor of Urban Planning Geography University of Yazd Reza Mostofialmamaleki Assistant Professor of Urban Planning Geography University of Yazd Mahdi Barari M. Sc Student of Urban Planning Geography University of Yazd

نویسندگان [English]

  • safar rahmati
  • reza mostofi
  • mehdi bararei
چکیده [English]

In third world countries, the existence of some undesirable disparities such as regional disparity due to different causes makes problems in their development process.  This disparity in rural areas is more sever than other regions. Therefore the first step for planning particularly in rural planning is the correct and proper understanding of the current situation of rural areas. This research, with respect to this subject and for planning urban development   has been conducted in Yazd province. The research is of applied – developing type and the required information has been collected by documentary studies and by using factor analytical method, the situation of 51 rural areas in Yazd province have been studied based on the infrastructural, cultural, educational, economical and demographic indexes. The number of 39 variables which summarized in 5 factors and then the development level of rural area have been determined. Finally by using geographical information system, the required map for analyzing these levels in the studied villages has been prepared.
Statistical society of this research based on the last political divisions of 2006 is rural districts in Yazd province. The findings of this research showed that there exist development disparities between rural areas in Yazd province, so that 80.4 percent of rural districts are classified in 8, 7, 6 and 9 groups. Only 19.6 percent of rural districts are classified in the first five groups. Among the rural districts in Yazd province, Shirkoh, Meyankoh and Fajr have the highest  level of development and classified  in group one, Dastgerdan, Faragheh, Mehrabad, Bahadoran, Esfandar and Chelgeh are at the lowest rank of development and are placed at group 9.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Indexes
  • rural development
  • Undeveloped