تعیین جهت بهینه‌ی حیاط مرکزی خانه‌های دوره‌ی قاجار شیراز بر اساس میزان دریافت تابش انرژی خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت طراحی غیرفعال بناها برای کاهش مصرف انرژی در رویکرد نوین جهانی، شناخت نحوه‌ی کارکرد الگوهای معماری بومی در جهت کاهش فشار ناشی از ساخت و سازهای نوین بر محیط طبیعی و تلاش در راستای احیای چنین الگوهایی در معماری کشور ما ضروری به نظر می­رسد. هدف از این پژوهش ارزیابی حیاط مرکزی خانه­های دوره‌ی قاجار شیراز با تکیه بر میزان دریافت تابش انرژی خورشیدی و تأثیر سایه بر میزان تابش است.
در این راستا پژوهش پیش رو به این سؤالات پاسخ خواهد داد که: تأثیر جهت­گیری خانه­های ثبت شده‌ی دوره‌ی قاجار بر اساس میزان دریافت تابش انرژی خورشیدی به چه صورت بوده است؟ طول، عرض و ارتفاع چه تأثیری بر میزان سایه و دریافت تابش داشته است؟
روش تحقیق در این مقاله، روشی ترکیبی از بررسی نمونه­های موردی و تحقیق میدانی، با شیوه‌ی جمع­آوری اطلاعات از انواع مشاهده­­های میدانی و مطالعات اسناد کتابخانه­ای است. در این مقاله تعدادی از خانه­های ثبت شده‌ی دوره‌ی قاجار به عنوان نمونه­هایی مورد بررسی نقد و تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. سپس با توصیف­‌های تحلیلی، استنتاجی و طبقه­بندی آنها احکام لازم صادر گردید. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهترین زاویه از نظر دریافت میزان تابش انرژی خورشیدی در جبهه‌ی شمالی حیاط مرکزی خانه­های دوره‌ی قاجار، محدوده‌ی زاویه 25 درجه‌ی چرخش نسبت به شمال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the Optimal Direction of Central Yard of Houses at Qajar Period in Shiraz Based on the Rate of Solar Energy Radiation

نویسندگان [English]

  • Hamed Ayali
  • Khosrov Movahed
چکیده [English]

Considering the importance of  passive design of buildings to reduce energy consumption in new global approach, understanding how local architectural patterns work to decrease pressure on the natural environment caused by the new construction operations and attempt  to revive such patterns in the Iranian architecture  seems to be necessary. The purpose of this study is to evaluate the central courtyard of houses at Qajar era, Shiraz  by relying on the rate of received solar radiation and shadow effect on radiation. In this regard, this study will answer these questions that What is the effect of registered Qajar era houses on the amount of solar radiation? And what is the effect of length, width and height on the rate of shadow and received radiation?This research method is  a combination of the study case studies and field research and the data collection method is  of field observations and library documents. In this study, some of the registered houses of Qajar era have been studied  as a case and then were analyzed. Then the results were issued by analytical  description, inference  and their classification. The results show that the best angle of solar radiation receipt at  the northern side  of the central courtyard of Qajar era houses,  is the angle of 25 degrees to the north

کلیدواژه‌ها [English]

  • orientation
  • Solar radiation
  • Qajar era houses
  • The central courtyard
  • Shiraz