ارزیابی و اولویّت‌بندی ریسک‌های منابع آب آشامیدنی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان مینودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   کمبود آب آشامیدنی سالم بخصوص در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران به عنوان یکی از معضلات اساسی مطرح است. از این رو لازم است ضمن اعمال سیاست‌های اصولی به جنبه‌های مدیریتی مختلف این منبع حیاتی توجه شود. در این راستا پژوهش حاضر با شناسایی و طبقه‌بندی ریسک‌هایی که منابع آب آشامیدنی را در روستاهای بخش مرکزی شهرستان مینودشت تهدید می‌کنند، اقدام به ارزیابی و اولویّت‌بندی آنها نموده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری مورد مطالعه روستاهایی است که دارای دهیاری می‌باشند. مدل مورد استفاده در این تحقیق TOPSIS Fuzzy (تاپسیس فازی) می‌باشد. نتایج به دست آمده گویای آن است که بیشترین میزان ریسک مربوط به ریسک‌هایی با مشخصات فیزیکی منابع و مخازن آب و ریسک‌های ناشی از عوامل انسانی بوده است و ریسک‌های مربوط به عوامل طبیعی و مکان‌گزینی منابع و مخازن آب و کیفیت آب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بیشترین میزان ریسک در گروه‌های مختلف مربوط به نداشتن و یا مشخص نبودن حریم منابع، مخازن و خطوط انتقال، نداشتن نقشه‌ی منابع آب، مخازن، خطوط انتقال و شبکه‌ی توزیع، تبخیر و هدر رفت آب در مخازن و یا منابع و عدم امکان توسعه‌ی شبکه‌ی توزیع آب و عدم پایش مستمر کیفیت آب توسط سازمان‌های مسؤول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Prioritizing of Drinking Water Resources Risks in Rural Areas Case study: Villages in Central District of Minoodasht Township

نویسندگان [English]

  • Mohamad Salmani
  • Mohamadamin Khorasani
  • Ali Toorani
  • Abasali Nouri
چکیده [English]

Lack of safe drinking water especially in Third World countries such as Iran is one of the fundamental problems. Hence it is necessary to apply underlying policies while different managerial  aspects of this vital resource to be considered.  The current study through  identifying   and classifying  risks which threat the  drinking water sources in villages of the central district of Minoodasht township, has accessed and prioritized them . Research method in this study is descriptive - analytical type and done by measurement technique.
The under study statistical sample are villages with  Dehyari. The model used in this study is Fuzzy TOPSIS. The results indicate that the highest risk is related to the risks relevant with physical characteristics of water resources and reservoirs and  the risks resulting from human factors,  the  risks related to natural factors and locating  water resources ,reservoirs and  water quality  are placed at the  next rank. The highest risk  in different groups is relevant with the  lack of or non specifying the resources, reservoirs and transmission lines' border,  lack of water resources and reservoirs' map, transmission lines and distribution network, evaporation and loss of water in reservoirs or resources and lack of possibility for  development of water distribution network and the lack of  continuous monitoring of water quality by the in charge organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drinking water
  • risk management
  • Water reservoirs
  • Rural Areas
  • Minoodasht township