ارزیابی مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم تأثیرگذار بر توسعه‌ی جوامع و موضوع بحث و پژوهش بسیاری از محققان است. خصوصاً در روستاها با توجه به اینکه بیشتر تشکل‌ها و همکاری­ها مردمی است و در واقع اکثر کارهای روستا بطور جمعی انجام پذیر است، سرمایه‌ی اجتماعی اهمیت دوچندان می­یابد.هدف تحقیق حاضر در گام اول سنجش میزان سرمایه‌ی اجتماعی در سطح روستاهای شهرستان خرم­آباد و در گام‌ بعدی بررسی تفاوت­های مکانی سرمایه‌ی اجتماعی در مناطق روستایی این شهرستان بوده است. روش تحقیق میدانی و بر اساس تکنیک پرسشنامه و در مواردی نیز کتابخانه­ای و اسنادی بوده است.
در این تحقیق از 180 خانوار روستایی پرسشگری به عمل آمده است و در تجزیه و تحلیلداده­های پرسشنامه­ها نیز از نرم‌افزار(spss)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز به این صورت بوده است که در بین روستاهای مورد مطالعه از نظر سطح سرمایه‌ی اجتماعی تفاوت وجود داشته و در بین روستاهای بزرگتر و دارای امکانات بیشتر سرمایه‌ی اجتماعی کمتری وجود دارد. همچنین فاصله‌ی روستاها از شهر خرم‌آباد نیز در میزان سرمایه‌ی اجتماعی  روستاها تأثیر گذار بوده است.                 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Social Capital Parameters in Rural Areas of Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Morteza Tavakoli
  • Soleyman Mirzapour
  • Mohamadkazem Shams pouya
چکیده [English]

 
Today, social capital is an affective factor on community development  and the discussion and study subject of a great number of researchers, especially in villages due to the fact that most  of activities and associations are public- based and done with public collaboration, the social capital valued twice more. The aim of present study is to measure social capital in khorramabad villages and to use spatial differences of social capital in rural areas.
The research methodology is of field type and filling questionnaires and to some extent library and documentary method have been used. In this research 180 rural households were asked. To analyze the data, we used SPSS software. The results showed that  there are differences in social capital among the studied villages. There are less social capital in larger and more developed villages.
Also, the distance between khorramabad city and villages was an important factor in the level of social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • trust
  • Participation
  • Rural Areas
  • Khorramabad