پایش محدوده‌های مجاز بهره‌برداری معادن پناهگاه حیات وحش موته بر اساس نقشه‌ی کاربری اراضی حاصل از تصاویر ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای درک بهتر پویایی چشم‌انداز در طول زمان و در راستای برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین و نیل به اهداف حفاظتی، بررسی  تغییرات الگوهای مکانی کاربری‌ها و پوشش اراضی بسیار ضروری است. تعیین چگونگی تغییرات پوشش و کاربری اراضی در منطقه می‌تواند به مدیران این قبیل مناطق، در اجرای یک مدیریت شایسته، کمک کند.  ازجمله تداخلات رایج در مناطق تحت حفاظت، وجود کاربری معدن است که در طیّ مراحل مختلف توسعه تغییراتی را بر سیمای طبیعی منطقه می‌گذراند. فعالیّت کلیه‌ی معادن، توسط سازمان صنایع و معادن و با گذاشتن محدوده‌های مجاز بهره‌برداری محدود می‌گردد، اما همواره نظارتی دقیق و پیوسته بر عملکرد معادن لازم است تا بهره‌برداری‌ها در مناطق مجاز محدود گردد.این پایش به خصوص هنگامی که معدن مورد بهره‌برداری در داخل مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه هدف پایش محدوده‌های مجاز معادن در منطقه بوده و از نقشه‌ی کاربری زمین به عنوان پایه‌ای برای مقایسه استفاده گردید. برای تهیه‌ی نقشه‌ی کاربری اراضی از تصویر ماهواره‌ایLISSIII سال 1385استفاده شد و پس از تصحیح هندسی و توپوگرافی روی تصویر با استفاده از روش طبقه‌بندی ترکیبی، نقشه‌ی کاربری اراضی با دقت کلی87 درصد تهیه گردید.  محدوده‌ی مجاز معادن با استفاده از اسناد موجود در اداره‌ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان صنایع و معادن و پس از تبدیل مختصات به سیستم متریک، وارد نرم‌افزار GIS گردیده و به صورت یک لایه‌ی اطلاعاتی چندضلعی رقومی گردید. انطباق نقشه‌های محدوده‌ی مجاز معادن و نقشه کاربری اراضی نشان می‌دهد که در برخی معادن فعالیّت‌های معدنکاری به خارج از محدوده‌ی مجاز کشیده شده و نیاز به پیگیری و برخورد جدی‌تر سازمان‌های مدیریتی به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست و در مسیر صحیح قرار گرفتن بهره‌برداری‌های جدید در محدوده‌های مجاز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring permissible boundaries of mines in Moteh wildlife refugee based on land use map derived from satellite images

نویسندگان [English]

  • Zohre Kermani
  • Alireza Sofyaniyan
  • Vahid Rahdari
چکیده [English]

Study the land use and land cover changes and exploring spatial pattern trends is essential for better understanding of landscape dynamics during the time as well as land-use planning and reaching conservation goals. Determining the Land use and land cover changes in the region can help managers to perform appropriate management. Nowadays, mine is one of the current interferences in protected areas. Mines change natural landscape during processes of discovery, extraction and production. All activities of the mines are limited with permissible operation boundaries by Ministry of Industries and Mines but always consistent and accurate monitoring is necessary to limit mining activities in permissible boundaries. Such monitoring has a great importance when the under operation mines are located in the areas which are under the preservation of Environment Organization.
In this research, the monitoring objective was the permissible boundaries in the area and land use map was used as a basis for comparison. Satellite images of IRS-P6 LISS-III acquired in 2006 were used to generate land use map. After geometric and topographic correction, land use map was produced using hybrid classification method. The overall accuracy of generated map was 87%.  According to the documents of Ministry of Industries and Mines and National Geosciences Database of Iran, the permissible boundaries were drawn on topographic map at a scale of 1:50000 and were digitized in polygon type layer in GIS. The result of conformity of permissible boundaries and land use map shows that mining activities  in some areas were extended to out of permissible boundaries and it is required to be  followed up more seriously by managing   organizations specially by Department of Environment and put the new utilizations in a proper path in permissible boundaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use map
  • Permissible boundaries
  • GIS
  • Satellite Image