بررسی رویکرد سنتی تهیه‌ی طرح‌های توسعه‌ی شهری در ایران با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

علی‌رغم تلاش‌های بسیار در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه‌ی شهری در ایران، این طرح‌ها موفق نبوده و نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده به ویژه تحقق مراکز خدماتی و ارتقای سطوح و سرانه‌های کاربری‌های عمومی دست یابند. با توجه به این که این طرح‌ها از جایگاه بالایی در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران برخوردارند، عدم تحقق و موفقیت آن‌ها اثرات نامطلوب زیاد و بعضاً جبران‌پذیری در شهرها ایجاد کرده است. این مسایل باعث شده است بی‌توجه به مزایای تهیه‌ی این طرح‌ها، مطالعات و بررسی‌های انتقادی زیادی در این زمینه انجام شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل کابردی (SWOT) امکانات و محدودیت‌های دو حوزه "تهیه‌ی طرح" و "اجرای طرح" بررسی و در نهایت به ارائه‌ی راهبردهایی برای افزایش اثربخشی طرح‌های توسعه‌ی شهری مبادرت شود. در این مدل که یک ابزار استراتژیک محسوب می‌شود، ابتدا عوامل مؤثر در موضوع برنامه‌ریزی به عوامل محیط درونی شامل نقاط قوّت و نقاط ضعف، و عوامل بیرونی شامل فرصت‌ها و تهدیدها تقسیم می‌شود و سپس بر اساس بررسی‌های اولیه راهبردهای تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی تعیین و ارائه می‌شود. نتایج ناشی از این تحقیق نشان می‌دهد که باید در نحوه‌ی تهیه و اجرای طرح‌ها تغییرات اساسی ایجاد نمود. سر فصل این تغییرات اهمیت دادن به مردم و نهادهای محلی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه‌ی شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Traditional approach for preparing Urban Development Plans in Iran by SWOT model

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebrahimi boozani
  • Esmaeil Aliakbari
  • Mohamadtaqhi Rahnamaei
چکیده [English]

Despite great efforts in preparing and implementing urban development projects in Iran, these plans have not succeeded and failed to reach the goals, especially in fulfillment of service centers and raising of public per capita level. Since these plans have a high position in the urban planning system, lack of realization and success of them created undesirable  and sometimes irretrievable effects in cities. Disregarding the benefits of these plans, has caused several critical studies to be performed. In this paper, by using  applications model (SWOT) it is tried  to review both the possibilities and limitation of the "plan preparation' and ''plan execution" and ultimately provide strategies to increase the effectiveness of the urban development plans. In this model, that is a strategic tool; firstly, effective factors in planning are divided into internal and external environment agents which are strengths and weaknesses points and opportunities and threats respectively. Then, based on the primary studies; aggressive, variety, review and defensive strategies are determined and presented. Results from this study show that a fundamental change should be done in preparation and implementation of the plans. Giving significance to the people and local agencies in preparing and implementing of urban development plans is the priority of these changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Development plans
  • SWOT model
  • efficiency
  • Fulfillment