امکان سنجی احداث شهرک های صنعتی مرزی با استفاده از TOPSIS و AHP مطالعه موردی: استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

استان اردبیل به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای مرزی و همسایگی با کشور جمهوری آذربایجان و وجود گمرکات و صادرات به کشورهای مختلف می تواند از لحاظ ایجاد یک شهرک صنعتی مرزی مورد بررسی قرار گیرد. امکان‌سنجی احداث شهرک صنعتی مرزی متأثر از عواملی مانند رشد جمعیّت، اشتغال، محدودیت زمین، توسعه‌ی صنعتی، وجود گمرگات مرزی، حفاظت و توسعه‌ی محیط زیست، کاربری اراضی، تأمین مواد اولیه و غیره می‌باشد روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به عنوان علم و فن مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات قادر است بسیاری از مشکلات مربوط به مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی را رفع کند. محققان برای انجام مکان‌یابی روش‌ها و الگوریتم های مختلفی را استفاده نموده‌اند. این تحقیق به منظور انتخاب مناسب‌ترین مکان برای احداث شهرک صنعتی مرزی دراستان اردبیل انجام گرفت و برای دستیابی به این هدف  مشخصه های مختلف زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش شباهت به گزینه ایده‌آل در جهت امکان‌سنجی شهرک صنعتی مرزی مورد توجه قرار گرفت. معیارهای مختلفی همچون شرایط اقلیمی، شکل زمین،کاربری اراضی، مناطق حفاظت شده، جاده‌ها و راهها، ساختارهای زیربنایی، روند توسعه‌ی صنعتی، نیروی فعال بیکار، وجود منابع اولیه تولید و غیره استفاده گردید و بعد از انجام محاسبات و الگوریتم‌ها نتایج به این صورت مشخص گردید که استفاده از دو روش در مکان‌یابی شهرک صنعتی مرزی تفاوت معناداری با هم نداشتند. بطوری‌که در هر دو روش شهرستان نمین به‌عنوان ایده‌آل‌ترین گزینه برای احداث شهرک صنعتی مرزی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Border Industrial Town Using AHP and TOPSIS

نویسنده [English]

  • Ebrahim Fataei
چکیده [English]

Ardabil province can be evaluated in terms of creating a boundary industrial zone to cause being in border area, neighbouring with the Republic of Azerbaijan and the customs and export to various countries. Feasibility of establishing boundary industrial estate is affected by factors such as population growth, employment, land constraints, industrial development, the customs Border, environmental protection and development, land use, raw material supply and etc. Multi-criteria decision-making methods as science, technology, management and analysis of data, can solve the problems relative to the site selection of boundary industrial estates. Various methods and algorithms for site selection have been used by researchers. This study was performed to select the appropriate location for the construction of boundary industrial estate in Ardabil Province. To achieve this objective, environmental, economic and social characteristic by AHP and TOPSIS methods was used for feasibility boundary industrial estate. Various criteria such as climate, landform, land use, protected areas, roads and highways, infrastructure, industrial development, unemployed people, exist primary sources were used. After performing calculations and algorithms, the results showed that use of two methods for locating industrial zone boundary did not have significant difference. As In both methods, the Namin city was determined ideal place for building boundary industrial estate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial development
  • Feasibility study
  • Border Industrial Town
  • AHP
  • TOPSIS