تحلیل همدید الگوهای ضخامت بارش‌های سنگین ناحیه‌ی زاگرس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای شناخت الگوهای ضخامت صد بارش سنگین و فراگیر ناحیه­ی بارشی زاگرس جنوبی، از پایگاه داده بارش اسفزاری و داده­های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز هزار و تراز پانصد هکتوپاسکال بهره بردیم. داده­های بارش از 1/1/1340 تا 10/11/1383 شامل 15992 روز و 362 یاخته به ابعاد 14×14 کیلومتر است. در این پژوهش رویکرد محیطی به گردشی به کار رفته است. تحلیل خوشه­ای بر روی فواصل اقلیدسی به روش ادغام وارد بر روی داده­های ضخامت نشان دادکه چهار الگوی اصلی ضخامت در فراهم نمودن شرایط مناسب بارش­های سنگین و فراگیر ناحیه­ی  زاگرس جنوبی مؤثرند که در همه­ی آنها فرود منتهی­الیه شرق دریای مدیترانه با کمی تغییر موقعیت دیده شده است و بر روی جنوب­غرب ایران منطقه­ی کژفشاری شدیدی را ایجاد نموده که در رخداد این­گونه بارش­ها نقش مهمی را بازی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic Analysis of Thickness Patterns at the Time of Heavy and Extensive Precipitations of South Zagros Area

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazl Masoodian
  • Sakine Karsaz
چکیده [English]

 
In order to recognize synoptic patterns associated with occurrence of 100 extensive and extreme precipitation events in southern Zagros moderate rainfall region, graded precipitation data extracted from Asfazare data base for the period of 1961/03/21 to 2004/01/31. Spatial resolution of precipitation data is 14*14 km in a daily base. Geo potential height in two different levels (1000 and 500 hpa) from NCEP/NCAR data base with a spatial resolution of 2.5*2.5 have been used. The synoptic framework set from  to  and  to  . In this study, an environmental to circulation approach has been used. Applying a cluster analysis on Euclidean distances of 1000-500 thickness using Ward method showed that 4 different thickness patterns are responsible for extreme and extensive precipitation events of southern Zagros moderate rainfall region. In all cases Mediterranean trough and eastern Iran's regions are responsible for baroclinicity in the western part of the country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy Rain
  • Southern zagros region
  • Synoptic climatology
  • 1000-500 thickness
  • Cluster analysis