بررسی و مقایسه‌ی عملکرد پارامترهای مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب گردشگری مطالعه موردی: شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آب و هوا از مهم‌‌ترین عوامل مؤثر بر تعیین زمان مناسب گردشگری است. جمعیّت قابل توجه، موقعیت مناسب شهر اصفهان در ایران مرکزی و برخورداری از جاذبه‌های فراوان آن را به عنوان قطب گردشگری ایران مطرح کرده است.
در این پژوهش برای تعیین زمان مناسب گردشگری در شهر اصفهان از شاخص‌های زیست‌اقلیمی به کار رفته در مدل ریمن و همچنین داده‌های اقلیمی دمای هوا، رطوبت نسبی، میزان ابرناکی آسمان و سرعت باد استفاده شده است. پارامترهای مورد نیاز
از سازمان هواشناسی کشور در بازه‌ی زمانی (2008 تا 1995) استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند. با در نظر گرفتن میانگین درازمدت داده­های فوق مقادیر شاخص‌های PET, SET و PMV با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار ریمن  محاسبه و مقایسه گردید. بررسی‌ها که در قالب تقویم زمانی ارائه شده نشان می‌دهد که با توجه به نتایج دو شاخص PMV و PET روزهای 1 تا 17 فروردین و 20 مهر تا 6 آبان بهترین بازه‌ی زمانی برای حضور گردشگران در اصفهان است. اما براساس خروجی‌های شاخص SET هر چند که دوره‌ی آسایش اقلیمی منطبق بر همین ماه‌هاست، ولی تنش‌های گرمایی طولانی‌مدت بر منطقه حاکم است که نمی‌تواند با واقعیت اقلیمی سازگار باشد. در نهایت مقایسه‌ی نتایج به دست آمده از هر سه شاخص نشان داد که شاخص‌های PMV و PET شناخت بهتری از زیست‌اقلیم منطقه‌‌ی مورد مطالعه ارائه می‌دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Comparison of the Function of Rayman Model Parameters in Determining Proper Tourism Calendar Case study: Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baaghideh
  • Elaheh Asgari
  • Faeze Shoja
  • javad Jamalabadi
چکیده [English]

Climate is one of the most important factors in determining the suitable time for recreation and tourism industry. The high population of Isfahan, its suitable location at the center of Iran and having great tourism attractions has made it to be recognized as the tourism core in Iran.
In this study, in order to determine the suitable time for recreation and tourism in Isfahan, the bioclimatical indexes (PET, PMV, SET) of Rayman model were used. For this purpose climatic parameters such as temperature, relative humidity, cloudiness and the wind speed were obtained form  the Iranian Meteorological organization (1995- 2008) period . Finally, considering the long-term average of the parameters mentioned above, the values of the indexes SET, PET, and PMV were calculated and the climate comfort time was determined. The results which are presented as calendar time show that, according to the results of PET& PMV indexes, the days 1-17 April & 20 October - 6 November are the best time period for recreation and tourism in Isfahan. But, according to the outputs of SET index, although the climatic comfort period is in the same months, but prolonged heat stresses was the dominant condition  which can’t be compatible with climate reality of the area. Finally, a comparison among 3 indexes showed that PET and PMV indexs were more compatible with Bioclimatic conditions  of  the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Bioclimatic Index
  • Climate comfort
  • Isfahan