ارزیابی حریم امن شهری در ارتباط با ریسک‌پذیری سکونتگاه‌های شهری استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وجود گسل‌های متعدد وپراکنش جغرافیایی زلزله‌ها در کشورما نشانگر آن است که تقریباً مساحت زیادی از سرزمین ایران در معرض خطر زمین‌لرزه‌ قرار داشته که در برگیرنده‌ی حجم وسیعی از جمعیّت کشور می‌باشد. استان اصفهان از جمله استان‌های زلزله‌خیز کشور است بطوری‌که طبق اسناد و مدارک تاریخی تعدادی از شهرهای آن زلزله‌های مخربی تجربه نموده‌اند. همچنین وجود گسل‌های فراوان و به ثبت رسیدن تعداد زیادی کانون زلزله طیّ صد سال اخیر در این استان نشانگر فعال بودن گسل‌های آن می‌باشد. رشد جمعیّت این استان طیّ 5 دهه گذشته به حدود چهار برابر رسیده است. به منظور تحلیل و بررسی نحوه‌ی توزیع و پراکنش جمعیّت شهری در این استان از "مدل آنتروپی" استفاده گردیده که نتایج نشان می‌دهد توزیع جمعیّت این استان کاملاً متمرکز و نامتعادل می‌باشد. از طرفی بسیاری از مناطق مسکونی در استان اصفهان در حریم گسل‌ها استقرار یافته و در معرض خطر و آسیب‌پذیری بالایی قرار دارند، لذا برای جلوگیری از ایجاد شهرهای جدید و گسترش سکونتگاه‌های فعلی در مناطق پرخطر و عدم استقرار فعالیّت‌های گوناگون اقتصادی در این مناطق و با هدف کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای، انجام پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه در این استان ضروری می‌نماید. بر اساس نقشه‌ی پهنه‌بندی تهیه شده حدود 37 درصد وسعت استان اصفهان در منطقه‌ی با خطر بالا و بسیار بالا قرار دارد که شامل 34 درصد شهرها و 5/10 درصد جمعیّت شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Urban Safety Area About the Risk Possibility of Urban in Habitats of Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Safar Ghaed rahmati
  • Sogol Fazel
چکیده [English]

The existence of multi faults and geographic dispersion of earthquakes in our country indicates that a large part of Iran is faced with the earthquake hazard, which covers a great volume of country's population. Isfahan province is among the earthquake zones of Iran, so that based on the historical documents, a number of its cities have experienced destructive earthquakes.Also the existence of numerous faults and register of a great number of earthquake focal points during the last 100 years in this province indicates the active faults in this area. Population growth of this province during the last five decades has increased to four times. For the purpose of analyzing and studying the method of distribution and dispersion of urban population in this province, "Entropy model" has been used, which the obtained results shows that population distribution in this province is completely centralized and unbalanced, also a lot of residential areas in Isfahan province are placed at the vicinity of such faults and are faced with risk and high vulnerability. Therefore for avoiding the development of new cities and expansion of current habitats in the areas with high risk, and non settlement of different economical activities in these areas with the aim of decreasing seismic vulnerability, zoning the seismic hazard in this province seems necessary.
Based on the prepared zoning map, about 37% of Isfahan province area is located in the zones with high and very high risk, which includes 34% of the cities and 10.5% of urban population.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic vulnerability
  • Urban habitats
  • Hazard Zoning
  • Isfahan Province