امکان‌سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

     کلزا یکی از مهمترین دانه‌های روغنی است که در سال‌های اخیر در مناطق مختلف کشور کشت می‌شود. با توجه به حمایت­های گسترده‌ی دولت در زمینه‌ی کشت دانه­های روغنی، به خصوص کلزا به منظور کاهش وابستگی به واردات این محصول و نزدیکی به مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت به منطقه به عنوان بازار خرید تضمینی این محصول در استان، امکان‌سنجی اقلیمی و گسترش کشت کلزا در این منطقه بسیار مفید است. در این پژوهش ویژگی­های دما و بارش طیّ دوره‌ی رشد کلزا و هر یک از مراحل رشد و تاریخ گذر دماهای حدی 7- ،15- و 40 درجه سانتیگراد در سطح ایستگاه­های مورد مطالعه طیّ دوره‌ی آماری 19 ساله (2010-1992) مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با استفاده از نرم‌افزار GIS پهنه‌های کاملاً مناسب، مناسب،ضعیف و نامناسب کشت کلزا در سطح استان مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مناطق کاملاً مناسب و مناسب که منطبق بر مناطق مرکزی و دشتی این استان باشد، حدود 70 درصد منطقه‌ی مورد مطالعه را در برمی‌گیرد. پهنه‌ی نامناسب که منطبق بر مناطق کوهستانی و مرتفع است کمترین مساحت (2302 کیلومتر مربع) از منطقه‌ی مورد مطالعه را پوشش می­دهد و پهنه‌های با قابلیت‌های ضعیف برای رشد کلزا حدود 7801 کیلومترمربع است که حاشیه‌ی ارتفاعات این استان را به خود اختصاص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatic Feasibility of Rapeseed Cultivation in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Kamal Omidvar
  • Ahmad Mazidi
  • Sudabe Doostmoradi
چکیده [English]

Rapeseed is one of the most important oily seeds which is cultivated in different parts of country in the recent years. Climatic feasibility and extension of Rapeseed cultivation are very useful in this region due to widely governmental supports for cultivating oily seeds, in particular, Rapeseed in order to reduce dependency on imports of this product and proximity to Mahidasht industry and cultivation complex as a guaranteed purchase market for this product in this province. In this research, temperature and precipitation features were studied during Rapeseed growth period and each stage of growth and passing time of limit temperatures -7, -15 and 400C at the level of studied stations were studied during 19-years (1992-2010) statistical period and then, by using GIS completely appropriate, appropriate, weak and inappropriate zones of Rapeseed cultivation were specified at provincial level. The results of this research show that completely appropriate and appropriate regions corresponded to central and plain regions on this province cover about 70 percent of the studied region. Inappropriate zone corresponded to mountainous and high regions cover the lowest area (2302 km2) of the studied region and zones with weak capabilities for Rapeseed growth  allocates 7801 km2 of this province to themselves.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • Agro climatology
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rapeseed
  • Kermanshah