سنجش میزان اولویّت اهداف کلان بافت فرسوده‌ی مرکزی اهواز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازیFAHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهوازsafiyeh

چکیده

بافت‌های فرسوده‌ی شهری در واقع هسته اصلی چگونگی تولد یک شهر و نحوه‌ی انعکاس فرهنگ زندگی مردمان آن شهر در طول دوره‌ی زمانی تحول و تکامل شهر است. بعد از رواج شیوه‌ی مدرنیسم در اوایل قرن حاضر و بخصوص سنجش کارایی آن بر روی کالبد شهرها، این بافت­ها، به علت عدم همخوانی با شیوه­های نو وارد شده از غرب بافت­های ناکارآمد و مسأله‌زا تلقی گردیدند. برای
هماهنگ­سازی این بافت­ها با رویکردهای مدرنیسم، از دوران پهلوی اول تاکنون قوانین و مقررات متنوعی در جامه­ی طرح‌های گوناگون، بر پیکره آن‌ها آزمایش گردیده است. بافت فرسوده‌ی مرکزی شهر اهواز نیز از این مداخلات و هدف‌گذاری­ها به صورت طرح‌های کلان و فرعی گوناگونی برای مطابقت کالبد بافت با شیوه‌های نوین و چشم‌انداز سازی برای آینده آن، مستثنی نبوده است.
در پژوهش حاضر که با رویکرد "توصیفی- تحلیلی" به انجام رسیده است، هدف پژوهش، سنجش میزان اولویّت اهداف کلان چهارگانه‌ی مطرح شده از سوی طرح تفصیلی بافت فرسوده‌ی مرکزی اهواز با اهداف فرعی هرکدام از آن‌ها برای این بافت می­باشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش و جمع­آوری داده­های لازم اقدام به نظرسنجی از 15 نفر از کارشناسان و مسؤولان اجرایی مناطق هشت­گانه‌ی شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی اهواز گردیده و سپس داده­های به دست آمده جهت مشخص ساختن میزان اولویّت اهداف کلان و فرعی یاد شده در قالب مدل تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازیFAHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان می‌دهد که از بین اهداف کلان مدنظر طرح تفصیلی برای بافت فرسوده مرکزی اهواز، تقویت و توسعه‌ی هویّت تجاری و بازرگانی محلی دارای بیشترین اهمیت و تقویت و توسعه‌ی هویّت گردشگری محلی نیز در بین اهداف کلان، حائز کمترین اهمیت از سوی کارشناسان در بحث اولویّت­های مطروحه در حوزه‌ی بافت مذکور بوده است. در بخش اهداف فرعی، ارتقاء کیفیت نظام دسترسی و ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی و فراغتی به ترتیب حائز بیشترین و کمترین اهمیت در بحث اولویّت‌دهی به اهداف بافت فرسوده‌ی مرکز اهواز بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Priority Level of Macro Goals of Ahvaz Central Worn Texture by Using Fuzzy Hierarchical Analysis Method (FAHP)

نویسندگان [English]

  • Masood Safaeepour 1
  • Hadi Alizadeh 2
  • Safieh Damanbagh 3
چکیده [English]

The urban Worn texture is in fact the main core of how the birth of a city and also the manner of reflecting the culture of that city’s people during the evolution and change of the city. After  the prevalence of modern patterns and methods in the early of the present centaury and especially measuring its efficiency on the cities’ physic , these textures,  due to lack of consistency with the new techniques imported from the West, have been considered as inefficient and problematic textures.
To coordinate these textures with modern approaches, from  the first Pahlavi period up to now, various laws and regulations in the form of different  plans have been examined on the physic of the cities.
The central worn texture of  Ahvaz city has not been excluded from the interferes and targeting as various major and minor plans for complying the texture physic with the new methods and prospecting  for its future. In the current study, which is conducted by descriptive- analytical approach, the aim is to measure the priority level of fourth macro objectives indicated by the detailed plan of central worn texture of Ahvaz with the minor objectives of each one of them for this texture.
For achieving the study objectives and collecting the required data, an opinion polling was conducted  from 15 experts and  executive authorities of  Municipality and eight districts of Housing and Urban Development of  Ahvaz and then the obtained data were studied and analyzed in the form of FAHP to determine the priority level of the said main and minor objectives.
The results of the data analysis using fuzzy hierarchical analysis shows that among the  major objectives considered in detailed design for Ahvaz Central worn texture, strengthening and development of  local business  has the most importance and  strengthening and development of local tourism among the  major objectives has had the least importance in the discussions made by the experts in the field of the said texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Worn texture
  • Macro objectives
  • Priorities
  • Fuzzy hierarchical analysis
  • Ahvaz city