برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری شهری با استفاده از GIS موردشناسی: شهر سمنان*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

چکیده

این مقاله توزیع فضایی- مکانی مراکز اقامتگاهی و پذیرایی گردشگری شهری را با تأکید بر شهرهای تاریخی و چگونگی بهینه‌گزینی آن را بر اساس مدل‌های آشورث، تنبریگ و گتز مورد بررسی و آزمون قرار داده است. یافته‌های این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی و میدانی، تهیه و تحلیل گردیده است. نتایج یافته‌ها با بهره‌گیری از محیطSPSS  و آزمون  T-testتحلیل شده و نشان می‌دهند که علیرغم وجود جاذبه‌های فراوان تاریخی و فرهنگی شهر سمنان و واقع شدن آن در گذرگاه معروف ابریشم و محور ترانزیتی ریلی تهران- مشهد، لیکن به جهت توزیع فضایی- مکانی نامتناسب منابع و تسهیلات گردشگری در این شهر، استفاده‌ی بهینه‌ای از پتانسیل‌ها و کارکردهای موجود، به عمل نمی‌آید. همچنین تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که طبق مدل آشورث و تنبریگ، جاذبه‌های شهری و تجاری، محدوده مرکزی شهر و بخش تاریخی آن را پوشش می‌دهد، در حالی‌که مکان‌یابی تأسیسات اقامتی و پذیرایی در محور خیابان‌های اصلی ورود و خروج مسافران شکل گرفته‌ است و دسترسی مناسب به جاذبه‌ها را برای گردشگران فراهم نمی‌نماید. اینک در این مقاله با بهره گیری از محیط GIS، به مکان‌یابی بهینه‌ی مراکز اقامتی و پذیرایی در این شهر پرداخته و راهبردها و پیشنهادات لازم جهت بهبود فضای گردشگری شهر سمنان و جذب هر چه بیشتر گردشگران به شهر،  در آن  ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Planning and Locating the Urban Tourism Facilities and Infrastructures by Using GIS, Case study: Semnan city

نویسندگان [English]

  • Issa Ebrahimzadeh 1
  • Masoumeh Hafezrezazadeh 2
  • Marzie Daraei 2
چکیده [English]

This paper has studied and reviewed the spatial-location distribution of urban tourism accommodation-reception centers with an emphasis on historical cities and how to select its optimum based upon Ashworth, Tunbridgeand Getz models. The findings of this descriptive-analytic research were obtained and analyzed by documentary studies and field research as well. The data were analyzed by using SPSS and T-test, and show that despite of the existence of great historical and cultural attractions of Semnan and its location on the famous path of Abrisham road and also new Tehran-Mashhad railway, it is not possible to have an optimum use of the existing functions and potentials due to inappropriate spatial-location distribution of tourism resources and facilities in the city.
The analysis also shows that, based on Ashworth and Tunbridge models, urban and commercial attractions cover the central  and historical part of the city .while the locating of accommodation and reception centers have been established on the main streets of entry and exit of passengers.
 while accommodations-catering centers are established in the main street axes of entry and exit of passengers, and thus does not provide convenient access to attractions for tourists. In this paper, we have investigated the optimal location of accommodations-reception centers in the city by using GIS, and necessary strategies and suggestions for improving Semnan tourism and attraction of more tourists to the city have been provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Optimal locations
  • Accommodation and catering facilities
  • Semnan
  • GIS