بررسی الگوهای دولت محلی و تطبیق آن با شهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در جهان امروز، اداره امور شهرها متکی بر دولت‌های محلی دموکراتیک است. الگوهای دولت محلی شهری در جهان متعدد است که مهم‌ترین آن‌ها مدل شهردار ـ شورا، شورا ـ مدیر، کمیسیون، نشست شهری باز و نشست نمایندگان شهری می­باشد که سهم مدل شوراـ مدیر در میان شهرهای مختلف جهان بیش از سایر موارد است. آنچه را که بتوان دولت محلی شهر در ایران نامید از جنبش مشروطیت در 1285 هـ . ش آغاز شده است. پس از آن، نهادهای دموکراتیک شهری در ایران، تحت تأثیر تحولات سیاسی دچار تغییرات زیادی شد و با افت و خیزهای زیاد تاکنون ادامه داشته است. این پژوهش با رویکردی تاریخی به سیر تکوین دولت محلی شهری ایران در یک سده‌ی اخیر توجه کرده و با الگوسازی و شناخت دقیق این نهاد محلی شهری در هر دوره­های تاریخی به مقایسه تطبیقی با الگوهای دولت محلی در کشورهای توسعه‌یافته پرداخته است. داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش استنادی و کتابخانه­ای از قوانین متعدد انجمن بلدیه، انجمن شهر و شوراهای اسلامی شهر (از انقلاب مشروطه تاکنون) گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل محتوا و تحلیل منطقی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نوعی الگوی شبه دولت محلی شهری از آغاز سده‌ی بیستم در ایران شکل گرفته است و در قالب الگوی شورا ـ مدیر با حرکت سینوسی، متأثر از تحولات سیاسی و نظام سیاسی تک ساخت دچار انبساط و انقباض قدرت شده است. این الگوی دولت محلی برای تمامی شهرهای ایران یکسان بوده و بیش از آنکه متأثر از خواسته‌های شهروندی باشد، تحت نفوذ نهادهای قدرتمند حکومت مرکزی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Local Government Patterns and its Comparative with Iran’s Cities

نویسنده [English]

  • hadei veisi
چکیده [English]

Today, governing of cities is depending on democratic local governments. The patterns  of urban local government are various in the  world, The most important of them are the mayor-council, council-manager, commission, open town meeting and the representative town meeting. Among them, the council-manager model has the most contribution in the world cities. What can be called as urban local government in Iran, was started from Constitutional Movement in 1906. After that urban democratic foundations in Iran has altered under political changes and has continued up to  now with different increases and decreases. This research has  considered the evolution of urban local government in Iran by a historical approach in the recent century and by modeling and careful recognition of this foundation  in historic periods has compared  it with the patterns  of urban local government in developed countries. The data required by this research has been gathered through documentary method from  different laws municipality Association, City Association and Islamic Councils of the city( from Constitutional Movement to now). Resolution and analysis of data has been performed by content and logic analysis.The results of research showed that a kind of urban semi-local government has been created from the initial of 20th century. It was appeared in the form of council-manager and under the effect of political changes and political system of unitary  structure form of sinuously movement had  expanded and contraction power in continuous periods. This model has been equal for all of Iran’s cities and is more under the effect of  powerful foundations of central government than the effect of citizen requirements.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Government
  • Iran’s cities
  • Baladieh association
  • City association
  • City islamic council