بررسی لرزه‌خیزی و نشانه‌های دال بر فعالیّت‌های آتشفشانی در منطقه‌ی آتشفشانی تفتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    جهت بررسی فعالیّت‌های آتشفشانی تفتان و تبین ارتباط آن با لرزه‌خیزی منطقه، با در نظر گرفتن کارهای تقریباً مشابه انجام شده با موضوع مورد نظر ما در دنیا، نیاز به بررسی پارامترهای لرزه­خیزی منطقه در زمان رخداد آتشفشانی و کل بازه زمانی مورد مطالعه وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز پس از جمع­آوری و تدوین کاتالوگ لرزه­ای و رخدادهای آتشفشانی تفتان از پایگاه‌ها و مراکز معتبر در دنیا، تلفیق و با کمک فرمول‌های معتبر موجود پارامترهای لرزه‌خیزی منطقه در زمان رخداد هر واقعه آتشفشانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه ضمن تهیه کاتالوگی از فعالیّت‌های لرزه­خیزی و آتشفشانی ثبت شده در منطقه و بررسی پارامترهای لرزه‌خیزی آن سعی در بررسی تأثیر فعالیّت‌های کنونی این آتشفشان بر لرزه‌خیزی آن شد. تلفیق اطلاعات به‌دست آمده و نتیجه‌گیری کلی، ناهنجاری خاصی را در مورد این آتشفشان نشان نداد اما تجزیه و تحلیل داده‌های لرزه‌ای موجود از منطقه تفتان، بیانگر رابطه گوتنبرگ- ریشتر به‌صورت logN=-0.3975 M+ 2.7489می‌باشد که اوج فعالیّت‌های لرزه­ای منطقه تفتان طیّ سال‌های سال‌های 1994- 1990 بوده است. اطلاعات آتشفشان­شناسی در منطقه کافی نمی‌باشد با این حال بین فعالیّت­های آتشفشانی سال‌های 1902،1970و 1993 با فعالیّت­های لرزه‌ای ارتباط زمانی مشاهده می‌شود. بنابراین با توجه به اهمیت منطقه تفتان از دیدگاه مخاطرات طبیعی و کمبود اطلاعات موجود جهتبررسی‌های لازم، پایش‌های جامع لرزه زمین‌ساختی و آتشفشان‌شناسی در منطقه‌ی تفتان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Seismic Activity and the Signs Indicate the Volcanic Activity in Taftan Volcanic Region

نویسندگان [English]

  • bahar rezaeinahal
  • mehdei zare
  • manochehr gorshi
  • reza nozaeim
چکیده [English]

To review the activities of  Taftan volcano and indicating its relationship with seismicity of the region, by considering the conducted works relatively similar with our considered  subject in the world, requires to study the seismicity parameters of the area at volcano occurrence time and all the under study  time interval. The required data, after collecting and compiling seismic and Taftan volcano events’ catalogue from the sites and reliable centers in the world, were integrated and by using reliable existing formulas of seismic of the area at the occurrence time of each volcanic event were  studied and analyzed.
In this study, while preparing a catalog of the reordered seismicity and volcanic activities in the area, it is tried to evaluate the effects of its current activities on its seismicity. Combining the obtained  information and general conclusion, showed no special abnormality about this volcano, but the analysis of the current seismic data of Taftan area, represents Gutenberg - Richter relationship as log N=-0.3975 M+2.7489, which the  peak seismic activity of Taftan area has been during years 1990- 1994. The information about volcanic activities in the region is not enough, however between volcanic activities of years 1902.1970 and 1993 with seismic activity, a time relationship can be observed. Therefore, with respect to the importance of Taftan region from the view point of natural hazards and lack of existing information for the required studies, comprehensive tectonic seismic monitoring of Taftan area and volcano seems necessary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic
  • Volcanic
  • Seismic parameters
  • Taftan