پهنه¬بندی اثر خطر سرمازدگی دیررس بر روی باغات مطالعه¬ی موردی: شهرستان مه¬ولات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    شهرستان مه­ولات با مساحت 3734 کیلومتر مربع تقریباً در مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد و یکی از قطب­های عمده­ی تولیدات کشاورزی از جمله پسته، انار، زعفران می­باشد. در این تحقیق با استفاده از امکانات سامانه­ی اطلاعات­جغرافیایی(GIS) منحنی­های زمانی مکانی وقوع­سرمازدگی بهاره در دو آستانه­ی سرمازدگی ملایم (دمای یک­تا صفردرجه) و سرمازدگی شدید (دماهای زیر صفردرجه) و در سطوح احتمالی 99،95،75،50 درصد با توجه به ایستگاه­های مجاور و اعمال ضریب همبستگی بین ارتفاع منطقه و آستانه­های مورد نظر ترسیم شده است. از انطباق این منحنی­­ها با تاریخ خارج شدن از رکود زمستانی در نقشه گونه­های غالب باغی، پهنه­بندی خطر سرمازدگی باغات انجام شده است. مناطقی که تاریخ  وقوع آخرین دمای بحرانی بعد از تاریخ خارج شدن از رکود زمستانی باغات باشد، به­عنوان منطقه خطر محسوب شد. از نتایج همپوشانی این نقشه­ها، سه منطقه­ی پرخطر،خطر و کم­خطر در شهرستان شناسایی گشت.با استفاده از این نقشه­ها امکان پیش­بینی تاریخ وقوع انواع سرمازدگی­ها برای تصمیم­گیری جهت­انتخاب شیوه­های­مناسب مقابله با سرمازدگی در نقاط مختلف منطقه­ی مورد مطالعه و اقدامات مدیریتی فراهم می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zonation of Late Chilblain Risk Impacts on Gardens Case Study:Mahvalat Region

نویسندگان [English]

  • mahmood khosravei
  • magid habibinokhandan
  • reza habibinokhandan
چکیده [English]

Mahvalat region with about 3734 square km area is located in the center of Khorasan-Razavi province. This region is one of the major center of agriculture productions like pistachio, pomegranate and saffron.
In this paper temporal and spatial curves of spring chilblain is drawn with using the Geographical Information System (GIS) facilities. These curves are described chilblain in two thresholds; gentle chilblain (temperature between 0-1 degree) and severe chilblain (temperature below zero degree)and  drawn for probability levels of 50, 75, 95, 99 percent with regard to adjacent stations and applying of correlation coefficient with elevation of the region.
By superposition of these curves with ending date of hibernation in the dominant gardens varieties, the zonation of c chilblain risk for gardens was done.
In the regions that the occurrence date of latest critical temperature is after the ending date of hibernation of trees, the region is classified as a high risk zone and vise versa.
The results of overlying maps suggested 3 zones; high risk, risk and low risk zone.
We are abled by interpreted these maps to predicting the occurrence date of chilling types and make decision a suitable methods to confront of chilling injury in the region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Late Chilblain
  • High Risk Zone
  • Occurrence Probability
  • Geographical Information System (GIS)
  • Return period