تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی درتوسعه¬ی گردشگری چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نتایج برخی مطالعات و بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که چابهار با وجود توانمندی­های بالقوه فراوان در جذب گردشگران داخلی و خارجی و علی­رغم اینکه به عنوان یکی از قطب­های مهم گردشگری استان سیستان و بلوچستان شناخته شده است، اما توفیق چندانی حتی در جذب گردشگران استانی به دست نیاورده است. از آنجایی که بازاریابی محصول گردشگری در هر کشور یا  بخشی از بازار به علایق و ادراکات خریداران آن بستگی دارد، و با توجه به تأکید طرح جامع گردشگری استان بر استراتژی توسعه­ی گردشگری درون استانی، تحقیق حاضر در پی شناسایی آن دسته از ادراکات و انگیزه­های شهروندان زاهدانی است که می­تواند در تحقق این استراتژی مؤثر واقع شود. داده­های تحقیق از طریق 545 پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با روش­های آمار توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که 7 عامل می­توانند بیش از58 درصد واریانس کل گویه­های مورد بررسی را تبیین نمایند. به این ترتیب یافته­های پژوهش ضمن معرفی الگویی از ادراکات شهروندان زاهدانی در خصوص سفر به چابهار، نشان می­دهند که در صورت برنامه­ریزی و بازاریابی صحیح و متناسب با انتظارات خریداران، چابهارمی­تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواسته­های آنان را تأمین نماید.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Citizens, Perception Role in Tourism Development in Chabahar Case Study: Zahedan Citizens

نویسنده [English]

  • mehdei kazemei
چکیده [English]

The results of some recent studies reveal that Chabahar city has great potentiality  for international and domestic tourists attractions. Additionaly it has identified as a main and important tourism destination in Sistan and Balouchestan province.Despite this potentiality and situation it was not sucsessful in tourist attraction.The marketing of tourism to any country or market segment is associated with the interests or attitudes of clients.On the other hand "The Province Tourism Comprehensive Plan" emphasises on domestic tourism development strategy. Therefore the aim of this study is to identify some of the attitude and motives of Zahedanian citizens can be effect on this strategy. The data obtained through 545 questionnaires and analysed by descriptive statistics and factor analysis. The performed analysis find 7 factors that explain more than 58 percent of total variance across all items .the results provide a more detailed picture of Zahedanian citizens attitudes about travel to Chabahar. It is also found that Chabahar can be one of the Zahedanian citizens destinations and satisfies their wishes if proper planning and proportional marketing with the interest clients and wishes, is provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Destination
  • Tourism Product
  • Tourism Marketing
  • Chabahar