ویژگی¬های ژئومورفیک توده¬ی کارستی اخلمد در دامنه‌های شمالی ارتفاعات بینالود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حوضه­ی آبریز اخلمد که در سازندهای آهکی کارستی شونده مزدوران و چمن­بید واقع شده است متعلق به­ دوران مزوزوئیک بوده و در اثر عوامل اقلیمی، هیدرولوژیکی و لیتولوژیکی پدیده­ها و مناظر کارستی بسیار جالبی در آن به وجود آمده است. وجود پدیده­های متنوع اپی کارست[1]  و کارست عمقی در این پهنه­ی آهکی باعث گردیده که این ناحیه به عنوان یکی از نواحی گردشگری مهم در سطح استان خراسان رضوی قلمداد شود. در این ناحیه ذخایر آب زیرزمینی به صورت آبخوان‌های کارستی که برای مصرف شرب شهرمشهد در نظر گرفته شده است،ضرورت انجام تحقیقات ژئومورفولوژی کارست و مدیریت آب کارست را می‌طلبد، در حال حاضر 25% جمعیت جهان از منابع آب کارست برای شرب استفاده می‌کنند (گیلیسون، 2004: 23) هدف اصلی از این تحقیق شناسایی و طبقه­بندی اشکال کارستی درمقیاس ماکروژئومورفولوژی و میکروژئومورفولوژی در حوضه­ی اخلمد بوده است، از آنجا که پهنه­های کارستی در بینالود شمالی بسیار گسترده هستند و از منابع آب سطحی و عمقی این آبخوان‌های آهکی به منظور آب شرب برای جوامع شهری و روستایی استفاده­می‌شود،ضرورت مطالعات ژئومورفولوژی­کارست و طبقه­بندی اشکال مورفولوژیکی در این پهنه­های کارستی می­تواند مدیران سرزمین را در کنترل آلاینده­های آب کارست از طریق اشکال ژئومورفولوژیک کمک نماید.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphic Characteristics of Akhlamad Karst in North Slops of Binaloud

نویسندگان [English]

 • abolfazal behneifar
 • hadei ganbarzadeh
 • abasali farzaneh
چکیده [English]

Akhlamad basin is karst formation of Mozdouran and Chaman-Bid in the south west of Mashhad. This karst area pertain to Mesozoic and affected by climatical, hydrological, lithological and Tectonical factores. Landscape of karst in area (Epi-karst and Endo-karst) in limestone and dolomite zone leading development of tourism. From this karst aquiferes are used for drinking water of Mashhad. In present time 25% world population depend on karst drinking water.
This paper ideas : classification geomorphic of karst in macro and micro in Akhlamad area. The karst is managemented for water pollution karst from geomorphic land form.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Karst Geomorphology
 • Doline
 • Cave
 • Karst Aquifer
 • Karstification
 • landform of karst
 • Lapiaze (Karren)
 • Aven
 • Sing-hole