بررسی ویژگی خشکسالی¬های استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 استان خراسان جنوبی به­دلیل واقع شدن در منطقه­ی خشک و حاشیه­ی کویر با حوادث طبیعی مختلف از جمله خشکسالی مواجه است. لذا بررسی ویژگی­های خشکسالی در این منطقه ضروری می­نماید. برای این منظور داده­های آماری یک دوره­ی 30 ساله (2003-1974) در استان خراسانی جنوبی مبنای کار قرار گرفت. در این پژوهش شاخص بارش استاندارد (SPI) با در نظر گرفتن مزایایی که در تحلیل منطقه­ای و ایجاد ارتباط زمانی بین رخدادهای خشکسالی در نواحی مختلف یک پهنه دارد، انتخاب و با به­کارگیری نرم­افزارهایGISمانندArc Map ، Arcviewو ... خصوصیات آماری بارش ماهانه تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن نواحی دارای استعداد بالای خشکسالی، طول دوره و مدت خشکسالی است که برای ایستگاههای مختلف مشخص شد.
در طول این دوره شدیدترین خشکسالی در سال 2001 اتفاق افتاده است. کمترین SPIمشاهده شده مربوط به ایستگاه نهبندان با مقدار (18/2-) است. شدیدترین ترسالی منطقه نیز در دوره­ی آماری مربوط به سال 1982 می­باشد که بیشترین مقدار SPI مربوط به قاین با 65/2 می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study Characteristic of Khorasan - South Province Drought Climatology

نویسندگان [English]

  • mahmood khosravei
  • mohamad akbarei
چکیده [English]

Climate variation is one of the natural characteristics of atmospheric calculation which can cause some oscillation or effect prohibited on process of aerology parameters, such as precipitation and temperature (Razi, et.al, 1882). Drought is a normal feature and may occur in every climate regions.
In the present study, standard precipitation index (SPI) was selected and it's advantages in regional analysis and creating chronological relations between occurrences of drought in different areas has been considered for studying the states characteristic of monthly precipitation, we have used GIS software such as ArcMap , Arcveiw , Smada , … .
The most severe drought has happened in 2001. The least SPI is related to Nehbandan station with (-2.18). In this statistical period, the strong humidity has occurred in 1982, which Qaen had the highest SPI, around 2.65.
Finally, considering the high capability of time series analysis in predicting different phenomena, and after analyzing the time series the average monthly drought intensity for different parts of province had been identified.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • drought
  • Standard Precipitation Index(SPI)
  • Chronological Scale
  • Return period