کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه¬ی موردی: کلانشهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدیریت گردشگری شهری به عنوان یک وزنه تعادلی در چارچوب دستیابی به گردشگری پایدار شهری می­باشد. هر گونه ناکارآمدی مدیریت گردشگری شهری بنا پیچیدگی جریان گردشگری در عصر حاضر پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال دارد. از این رو اهمیت بررسی مدیریت گردشگری شهری با توجه به مباحث مطرح شده راهکاری مناسب برای سنجش وضعیت و پیامدهای جریان گردشگری در شهرها می­باشد.
در رابطه با تحلیل مدیریت گردشگری شهری، مدل­های مختلف کمّی و کیفی وجود دارد که با توجه به ویژگی­های متن فضایی گردشگری مورد استفاده قرار می­گیرند. یکی از مدل­های مطلوب برای تحلیل مدیریت گردشگری شهری مدل SWOT است. از این مدل در برخی پژوهش­های جغرافیایی سال­های اخیر استفاده گردیده است. آنجا که مدل SWOT یک مدل کیفی محسوب می­شود برخی محدودیت­هایی را سبب می­گردد. از این رو نگارندگان در این مقاله با تلفیق مدلSWOTبا مدل MADM مدل ترکیبی را با عنوانMS-SWOT برای تحلیل مدیریت گردشگری شهری ارائه داده­اند.
بر مبنای مدل فوق­الذکر در یک مطالعه­ی موردی کلانشهر مشهد در رابطه با سه سازمان مرتبط با مدیریت یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آستان قدس رضوی و شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده تنها سازمان با عملکرد مثبت در زمینه­ی مدیریت گردشگری، شهرداری مشهد می­باشد.  اما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان آستان قدس رضوی در مدیریت گردشگری کلانشهر مشهد ضعیف عمل نموده و با چالش­ها و تهدیدهای برون­سیستمی بسیاری روبرو می­باشند. بر مبنای نتایج به­ دست آمده راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه شکل­گیری مدیریت متمرکز گردشگری در کلانشهر مشهد ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MS - SWOT Model Application in Tourism Management Analysis Case Study: Mashhad Metropolis

نویسندگان [English]

  • ezatolah mafi
  • mahdi sagaei
چکیده [English]

The civil tourism management is classed as a balance to achievement frame in civil sustainable tourism. Each ineptitude in civil tourism management entails negative consequences. Thus, the importance of civil tourism management study considering to mentioned discussion is a reasonable solution for evaluation position and the other results according to tourism in cities.
Related to civil tourism management analysis, there are several qualitative and quantitative models concerning to characteristics of tourism. One of these desirable models is SWOT. This model is used in some geographical researches in recent years. This qualitative model has some limitation. So, the authors have conflated two models SWOT with MADM, named MS- SWOT combination model.
Basically, Mashhad Metropolis was viwed by three connected organs such as tourism and cultural herritage organization, Astan Qods Razavi and municipality. The research showed that just Mashhad municipality has positive operation. Two others had weak activities with exogenous system challenge and threats. Some keys and suggestions around management formation of centered tourism in Mashhad have been introduced according on conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Tourism Management
  • MS- SWOT Model
  • Mashhad Metropolis