پیش¬بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه¬های فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق روشی برای پیش­بینی سال­های آبی کم­بارش و پربارش در منطقه­ی خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان­رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ارایه شده است. این روش شامل سه گام می­باشد. در گام اول، ارتباط بین تغییرات الگوهای سینوپتیکی شامل فشار سطح دریا، اختلاف فشارسطح دریا، دمای سطح دریا، اختلاف دمای سطح دریا و سطح 1000 میلی باری، دمای سطح 850 هکتوپاسکال، ارتفاع معادل سطح 500 هکتوپاسکال و رطوبت نسبی سطح 300 هکتوپاسکال با بارش متوسط منطقه­ای مورد بررسی قرار گرفته است.
در گام دوم محدوده­های فازی و توابع عضویت برای الگوهای سینوپتیکی فوق و بارش متوسط منطقه­ای در مناطق منتخب توسعه داده شده است. در انتخاب این مناطق که مجموعه­ای از نقاط در خلیج­فارس و دریای عمان، دریای سیاه، دریای خزر، دریای مدیترانه، دریای شمال، دریای آدریاتیک، دریای سرخ، خلیج عدن، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و سیبری را شامل می­شوند، تأثیرپذیری بارندگی منطقه شمال­شرق ایران از الگوهای سینوپتیکی در مناطق فوق مورد توجه قرار گرفته است. در گام نهایی قوانین فازی برای پیش­بینی بارش بر اساس تغییرات الگوهای سینوپتیکی فوق توسعه داده شده است. از تحلیل حساسیت برای به دست آوردن بهترین ساختار قوانین فازی و توابع عضویت استفاده شد. این قوانین برای پیش­بینی مجموع بارش دسامبر تا می (آذر تا اردیبهشت) در فاصله­ی بین سال­های 2002-1993 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد  مدل پیشنهادی در 70 درصد از سال­ها می­تواند بارش را با دقت قابل قبولی پیش­بینی کند. 
                                                                                                     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Rainfall Forecasting Based on Synoptical Patterns Using Phasic Sets Theory

نویسندگان [English]

  • golamabas falah
  • sedmohamad mosavei
  • magid habibinokhandan
  • gavad khoshal
چکیده [English]

 
In this research, we have used from Phasic sets theory for  seasonal rainfall forecasting from Dec to May in Razavi Khorasan, North Khorasan and South Khorasan Provinces. This method includes three steps. In the first step, relationships between synoptical patterns variation including Sea Level Pressure (SLP), Sea Surface Temperature (SST), Sea Surface Pressure Difference (DSLP), Sea Surface Temperature (DSSt), 1000 millibar Surface, Air Temperature at 850 hpa, Geopotential Height at 500 hpa and Relative Humidity at 300 hpa with average precipitation with average precipitation are investigated. In the second step, model was calibrated from1970 to 1992. Sensitiveness analysis is used for obtaining the best phasic rules structure and membership functions. In final step, rainfall prediction is performed from 1993 to 2002. Results showed that phasic sets theory can successfully predict amount of the rainfall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall Forecasting
  • Synoptical Patterns
  • Phasic Sets Theory