شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش¬های فوق سنگین استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نقشه­های وزش رطوبتی تراز دریا و 850 هکتوپاسکال و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال و فشار تراز دریا برای پنج مورد بارش بالای صد میلیمتر استان بوشهر ترسیم و بررسی گردید. بررسی نقشه­های وزش رطوبتی نشان داد که منابع تأمین رطوبت اینگونه بارش­ها مناطق حاره­ای شرق آفریقا، اقیانوس هند، دریای عرب و خلیج عدن، دریای سرخ، دریای عمان و خلیج­فارس می­باشد. مسیرهای ورود رطوبت به منطقه نیز عمدتاً جنوبی، جنوب­شرقی و جنوب­غربی می­باشد. سامانه­های فشار زیاد سیبری و عربستان، مرکز کم­فشار دینامیکی شرق اروپا، سامانه­ی کم­فشار سودانی و مرکز فشار زیاد اروپایی در تراز دریا و سامانه­های واچرخند شرق عربستان، ناوه شمال آفریقا و واچرخند اسپانیایی در تراز زیرین و میانی جو، سامانه­های مؤثر برای انتقال رطوبت بر روی منطقه­ی مورد مطالعه می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Humidity Resources and Course of Super Heavy Precipitation In Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • gavad khoshal
  • mahmood khosravei
  • hamid nazareipoor
چکیده [English]

In this paper, humidity advection maps of sea level and 850 hpa and geopotential height of sea level pressure and 500 hpa level were drawn and studied for 5 types of above 100 mm precipitation in the Bushehr province.
Analyses of humidity advection maps showed that humidity resources for these precipitations are tropical regions of the eastern Africa, Indian Ocean, Arabian Sea and Adan Gulf, Oman Sea, Red Sea and Persian Gulf. The major courses of moisture entrance to the region are southern, south-eastern and south-western directions.
On the surface level, the Siberian and Saudi Arabian high pressure systems, the east European dynamic low pressure center, the Sudan low pressure system and European high pressure center, and in the lower and middle levels of atmosphere the east Saudi Arabian anticyclone, north Africa trough and Spain anticyclone systems are the effective systems for transferring of humidity to the Bushehr region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super Heavy Precipitation
  • Bushehr
  • Humidity Advection
  • Synoptic
  • Geopotential