برنامه‌ریزی راهبردی اکوتوریسم با استفاده از مدل ترکیبیSWOT ‌- TOPSIS مورد: پارک جنگلی بلوران کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه‌ی گردشگری در فضاهای جغرافیایی و به ویژه اکوتوریسم علاوه بر پیامدهای ­اقتصادی، اجتماعی ­و فرهنگی، آثار زیست‌­محیطی ­قابل­توجهی­ برجای ­می‌گذارد. این آثار در صورت عدم دقت نظر و تدوین و انجام اقدامات پیشگیرانه در قالب راهبردها، استانداردها و ارزیابی‌های مستمر و مشخص و روشن اثرات تخریبی بسیاری در ابعاد محیط انسانی و طبیعی در حوزه‌ی عمل اکوتوریسم بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس هدف از  انجام تحقیق حاضر بررسی اکوتوریسم در پارک جنگلی شهید کونانی بلوران و ارائه‌ی استراتژی‌های مناسب در جهت توسعه‌ی اکوتوریسم پارک با دقت نظر و رعایت وجوه همه‌جانبه‌ی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن است.
این پارک در بخشی از اراضی متعلق به قریه ابوالوفا و قریه بلوران شهرستان کوهدشت با مساحتی حدود 1100هکتار و در دامنه‌ی شمالی رشته‌کوه ­بلوران­ واقع­ شده­ است. روش انجام این تحقیق ترکیبی( روش‌های پیمایشی و توصیفی- تحلیلی) است. در این راستا یافته­های مقدماتی تحقیق  تکنیک SWOTمورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 8نقطه قوت،9 نقطه ضعف،7 تهدید و 7 فرصت بررسی شد و 25 استراتژی متناسب و کاربردی ارایه گردید و در نهایت با بهره‌گیری از تکنیکTOPSIS نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت‌ها با شاخص‌های نظر مسؤولان، گردشگران و مردم ­روستاهای اطراف رتبه‌بندی شدند. نتایج تکنیک TOPSIS نشان می‌دهد که تهدیدات بیرونی تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر عوامل در گردشگری پارک دارند از این رو برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این منطقه استراتژی‌های تدافعی در اولویّت قرارمی‌‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecotourism Strategic Planning "Using Swot and Topsis Methods" Case: Forest Park of Boluran, Koohdasht

نویسندگان [English]

  • ali hajinegad
  • moneir yarei
چکیده [English]

Tourism development in to geographical areas especially ecotourism, in addition to their economic, social and cultural consequences, will also leave great environmental impacts on geographical locations. If careful preventive and proactive measures in the form of strategy formulation, setting standards and ongoing specific assessments are not taken, destructive effects of ecotourism in an extensive human and physical dimension will take place as a result of such activities. On this basis, this paper is aiming at investigating tourism in Shahid Kunani Forest Park in Boluran City and formulating effective strategies for the expansion of tourism considering all aspects of tourism such as economic, social and environmental parameters. This park is located on the lands owned by two villages named Abolvafa and Boluran of Kuhdasht city in Lorstan province. The research methodology was an integrated one which consisted survey, descriptive and analytical research methods. The initial research findings were analyzed through SWOT techniques considering 8 strengths, 9 weaknesses, 7 threats and finally 7 opportunities. As a result of this analysis 25 applied strategies were formulated and finally taking advantage from TOPSIS technique the strengths, weaknesses, opportunities and threats were ranked considering the view of officials, tourist and the residents from the neighboring villages. The results reveal that the external threats have greater impacts compared to other parameters impacting the park. Therefore, it is recommended that for the expansion of ecotourism in this region, the defensive strategies should take precedence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Kuhdasht Forest Park
  • SWOT
  • TOPSIS