مدل¬سازی مسیر سنگ ریزش و پهنه¬بندی خطر آن در محیط GIS مورد: محور هراز، دامنه امام¬زاده علی- آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مدل­سازی سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی در تلفـیق با مدل­سـازی 3 بُعدی جهت ارزیابی خطر سنگ­ریزش مورد استفاده قرار گرفت.مدل 3 بُعدی سنگ­ریزش فرآیندهای پویا و دینامیک را بر اساس یک سطـح سلولی بررسـی می­نماید. این مدل از داده های ورودی به شکل پارامترهای توزیعی رستری و عوارض پلی­گونی که در محیط GISایجاد شده­اند استفاده می­کند.
نتایج حاصل از شبیه‌سازی فرآیند سنگ­ریزش، مسیر3 بُعدی سنگ­ریزش و سرعت عوارض آن، یا به صورت نقطه‌ای یا خطی درShp فایل‌های سه بُعدی ذخیره شد. مدل­سازی توزیعی رستری بر پایه مسیرهای3 بُعدی سـنگ­ریزش و تکنیک زمین آمار مکانی، بیانگر توزیع فراوانی مکانی، ارتفاع پرش و یا ارتفاع جهش، و انرژی جنبشی سنگ‌های در حال ریزش می­باشد که بر این اساس توزیع خطر سنگ­ریزش و مسیر حرکت سنگ با احتساب این قبیل ویژگی­های سنگ­ریزشی برای منطقه‌ی مورد مطالعه به­دست آمد.
نتایج نشان داد که تنها 15 درصد از مناطق مستعد سنگ‌ریزش از شدت خطر متوسط به بالا برخوردار بوده که همگی آنها در شیب بالای 60 درصد قرار داشته و از نوع دامنه‌های واریزه‌ای می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rockfall Zoning Based on Rockfall Trajectory in GIS Case: Haraz road (Emamzadeh Ali) – Amol

نویسندگان [English]

  • saeid modalaldost
  • sara oladzadeh
  • seidmahmod misagei
چکیده [English]

 
In this paper, Geographic information system (GIS) modeling is used in combination with three-dimensional (3D) rockfall process modeling to assess rockfall hazards. The 3D rockfall model considers dynamic processes on a cell plane basis. It uses inputs of distributed parameters in terms of raster and polygon features created in GIS. Rockfall process simulation results, 3D rockfall trajectories and their velocity features either for point seeders or polyline seeders are stored in 3D shape files. Distributed raster modeling, based on 3D rockfall trajectories and a spatial geostatistical technique, represents the distribution of spatial frequency, the flying and/or bouncing height, and the kinetic energy of falling rocks. A distribution of rockfall hazard can be created by taking these rockfall characteristics into account for case study. The results showed that only 15% of the susceptible areas have a risk of over average and all have been placed at a slope of over 60% and are of  colluvial slope type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rockfall analysis
  • 3D Rockfall processing
  • Distribution modeling
  • GIS.